Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till gång- och cykelbanor

Indikator TEMA.7.2.4

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Hela Stockholm

2004

68

1

Hela Stockholm

2007

69

2

Hela Stockholm

2010

68

3

Hela Stockholm

2013

68

4

Hela Stockholm

2016

72

5

Bromma

2004

76

6

Bromma

2007

76

7

Bromma

2010

70

8

Bromma

2013

69

9

Enskede-Årsta-Vantör

2004

64

10

Enskede-Årsta-Vantör

2007

73

11

Enskede-Årsta-Vantör

2010

71

12

Enskede-Årsta-Vantör

2013

73

13

Farsta

2004

72

14

Farsta

2007

71

15

Farsta

2010

77

16

Farsta

2013

69

17

Hägersten-Liljeholmen

2004

69

18

Hägersten-Liljeholmen

2007

73

19

Hägersten-Liljeholmen

2010

71

20

Hägersten-Liljeholmen

2013

70

21

Hässelby-Vällingby

2004

82

22

Hässelby-Vällingby

2007

76

23

Hässelby-Vällingby

2010

78

24

Hässelby-Vällingby

2013

79

25

Kungsholmen

2004

74

26

Kungsholmen

2007

68

27

Kungsholmen

2010

68

28

Kungsholmen

2013

68

29

Norrmalm

2004

55

30

Norrmalm

2007

58

31

Norrmalm

2010

61

32

Norrmalm

2013

57

33

Rinkeby-Kista

2004

66

34

Rinkeby-Kista

2007

69

35

Rinkeby-Kista

2010

67

36

Rinkeby-Kista

2013

73

37

Skarpnäck

2004

72

38

Skarpnäck

2007

71

39

Skarpnäck

2010

78

40

Skarpnäck

2013

74

41

Skärholmen

2004

78

42

Skärholmen

2007

73

43

Skärholmen

2010

68

44

Skärholmen

2013

63

45

Spånga-Tensta

2004

70

46

Spånga-Tensta

2007

66

47

Spånga-Tensta

2010

67

48

Spånga-Tensta

2013

69

49

Södermalm

2004

63

50

Södermalm

2007

67

51

Södermalm

2010

61

52

Södermalm

2013

65

53

Älvsjö

2004

67

54

Älvsjö

2007

62

55

Älvsjö

2010

73

56

Älvsjö

2013

69

57

Östermalm

2004

55

58

Östermalm

2007

66

59

Östermalm

2010

63

60

Östermalm

2013

61

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholms invånare är överlag nöjda med tillgången på gång- och cykelbanor i sin stadsdel. Totalt för hela staden svarar 72 procent att de är mycket eller ganska nöjda, medan endast 12 procent svarar att de är ganska eller mycket missnöjda. Det framgår även att det skett en positiv utveckling i frågan sedan föregående undersökning.

Uppdaterad: 2019-05-23