Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Omkomna per trafikantslag

Indikator TEMA.7.7.7

Under 2022 omkom åtta personer i trafikrelaterade olyckor i Stockholm.

Även bland dödsolyckorna är fotgängare den mest olycksdrabbade trafikantgruppen. Av de 82 personer som omkommit i Stockholms trafiken de senaste tio åren var 33 personer (40 procent) fotgängare.

Män är i klar majoritet av de omkomna och har stått för 76 % av de omkomna under de senaste tio åren.

Den mest drabbade åldersgruppen i dödsolycksstatistiken är trafikanter i pensionsåldern, dvs. 65 år och äldre. Trots att de utgör en relativt liten andel av Stockholms invånarantal, står de för 43 % av alla dödsolyckor de senaste tio åren. Absolut vanligaste dödsolyckan bland äldre är att de i egenskap av fotgängare blir påkörda av ett motorfordon.

Under de senaste tio åren har två barn omkommit till följd av en trafikolycka, motsvarande 2 % av alla dödsolyckor.

Här redovisas antalet omkomna i trafiken fördelat på trafikslag i text och siffror.

Rad-id Mätområde Datum Värde (personer)

0

Totalt

2005

10

1

Totalt

2006

8

2

Totalt

2007

16

3

Totalt

2008

11

4

Totalt

2009

11

5

Totalt

2010

14

6

Totalt

2011

15

7

Totalt

2012

9

8

Totalt

2013

10

9

Totalt

2014

8

10

Totalt

2015

7

11

Totalt

2016

5

12

Totalt

2017

15

13

Totalt

2018

8

14

Totalt

2019

11

15

Totalt

2021

6

16

Totalt

2022

8

17

Fotgängare

2005

2

18

Fotgängare

2006

3

19

Fotgängare

2007

6

20

Fotgängare

2008

1

21

Fotgängare

2009

3

22

Fotgängare

2010

4

23

Fotgängare

2011

12

24

Fotgängare

2012

6

25

Fotgängare

2013

4

26

Fotgängare

2014

4

27

Fotgängare

2015

3

28

Fotgängare

2017

7

29

Fotgängare

2018

4

30

Fotgängare

2019

4

31

Fotgängare

2020

2

32

Fotgängare

2021

3

33

Fotgängare

2022

2

34

Cykel

2005

3

35

Cykel

2006

1

36

Cykel

2007

4

37

Cykel

2008

5

38

Cykel

2009

1

39

Cykel

2010

3

40

Cykel

2011

2

41

Cykel

2012

0

42

Cykel

2013

0

43

Cykel

2014

2

44

Cykel

2015

0

45

Cykel

2016

1

46

Cykel

2017

2

47

Cykel

2019

1

48

Cykel

2020

1

49

Cykel

2021

1

50

Cykel

2022

2

51

MC

2005

2

52

MC

2006

1

53

MC

2007

3

54

MC

2008

3

55

MC

2009

2

56

MC

2010

4

57

MC

2011

1

58

MC

2012

1

59

MC

2013

2

60

MC

2014

1

61

MC

2015

2

62

MC

2017

3

63

MC

2018

1

64

MC

2022

2

65

Personbil

2005

2

66

Personbil

2006

3

67

Personbil

2007

3

68

Personbil

2008

1

69

Personbil

2009

4

70

Personbil

2010

1

71

Personbil

2011

0

72

Personbil

2012

2

73

Personbil

2013

3

74

Personbil

2014

1

75

Personbil

2015

2

76

Personbil

2016

3

77

Personbil

2017

3

78

Personbil

2018

3

79

Personbil

2019

5

80

Personbil

2020

1

81

Personbil

2021

1

82

Personbil

2022

1

83

Lastbil (tung och lätt)

2005

0

84

Lastbil (tung och lätt)

2006

0

85

Lastbil (tung och lätt)

2007

0

86

Lastbil (tung och lätt)

2008

0

87

Lastbil (tung och lätt)

2009

1

88

Lastbil (tung och lätt)

2010

1

89

Lastbil (tung och lätt)

2011

0

90

Lastbil (tung och lätt)

2012

0

91

Lastbil (tung och lätt)

2013

1

92

Lastbil (tung och lätt)

2014

0

93

Lastbil (tung och lätt)

2015

0

94

Lastbil (tung och lätt)

2019

1

95

Buss

2005

1

96

Buss

2006

0

97

Buss

2007

0

98

Buss

2008

0

99

Buss

2009

0

100

Buss

2010

0

101

Buss

2011

0

102

Buss

2012

0

103

Buss

2013

0

104

Buss

2014

0

105

Buss

2015

0

106

Buss

2021

1

107

Buss

2022

1

108

Moped

2005

0

109

Moped

2006

0

110

Moped

2007

0

111

Moped

2008

1

112

Moped

2009

0

113

Moped

2010

1

114

Moped

2011

0

115

Moped

2012

0

116

Moped

2013

0

117

Moped

2014

0

118

Moped

2015

0

119

Moped

2016

1

Datakälla: STRADA (personer)

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren (2013-2022) har totalt 18 dödsfall, motsvarande 22 % av samtliga dödsolyckor, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är säkerställt och därför finns inget bortfall.