Skapa stenrösen


Stenröse i Flatens naturreservat. Foto: Felicia Sjösten Harlin

Stenrösen är högar av sten, till exempelvis sprängsten, som djur kan ta skydd i. Stenrösen gynnar främst kräldjur, särskilt om dessa ligger vid soliga, sydvända och torra platser. Även annat djurliv så som insekter, groddjur och mindre däggdjur gynnas av stenrösen.

Stenrösen är särskilt relevanta att tillskapa i groddjurs- och kräldjursmiljöer, se länk på sidan för mer information. Åtgärden togs upp som förslag till åtgärd i Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 för att öka den biologiska mångfalden i staden.

Åtgärd TEMA.4.3.4.1
Senast uppdaterad: 2018-11-02
Kontakt

Mer information