Zink i grundvatten

Miljöförvaltningen har genomfört tre större undersökningar av grundvattnet i Stockholm. Variationen mellan olika provpunkter är stor och provplatserna varierar mellan undersökningarna, men genom att jämföra medel och medianhalter för samtliga provpunkter kan man få en bild av hur föroreningssituationen förändras.
Median- och medelhalt av zink i grundvatten.
Datakälla:
Miljöförvaltningen, Grundvattenundersökningar 1997, 2006 och 2012.

Tillståndsklassning

 Mycket hög halt >1000 µg/l
 Hög halt 100–1000 µg/l
 Måttlig halt 10–100 µg/l
 Låg halt 5,0–10 µg/l
 Mycket låg halt <5,0 µg/l
Indikator TEMA.3.14.4
Senast uppdaterad: 2020-01-14