Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förnybara drivmedel vid avfallsinsamling

Sopbil
Avfallsinsamling med sopsug, Hammarby Sjöstad. Foto: Yanan Li
Indikator TEMA.9.1.10

Andel förnybara drivmedel vid insamling av mat- och restavfall

Datakälla: Avfallweb/Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014.
Senaste värdet:
100 % (2020).
Utgångsvärde:
64 % (2014).

Kommentar

Sopbilarna som samlar in mat- och restavfall i Stockholm drivs sedan 2018 till 100 procent av förnybara bränslen. Stockholm ligger bättre till än medel bland Sveriges kommuner.

Uppdaterad: 2021-08-27