Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Material till återbruk

Mobil återbruksstation
Mobil återbruksstation
Indikator TEMA.9.1.11

Diagrammet visar mängden material som samlas in för återanvändning vid återbruksplatser i stadens regi. Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Mängd insamlat material till återanvändning

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall via Avfall Web.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014.
Senaste värdet:
2,2 kg/person (2020).
Utgångsvärde:
1,5 kg/person (2014).
Uppdaterad: 2021-08-27