Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Material till återbruk

Mobil återbruksstation
Mobil återbruksstation
Indikator TEMA.9.1.11

Diagrammet visar mängden material som samlas in för återanvändning vid återbruksplatser i stadens regi. Vid omräkning till kg/person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster, detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Mängd insamlat material till återanvändning

Datakälla: Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014.
Senaste värdet:
1,6 kg/person (2022).
Utgångsvärde:
1,5 kg/person (2014).

Kommentar

Prylar till loppis har minskat för varje år sedan år 2018. Mängden insamlade textilier har också minskat och uppgick år 2022 till drygt 0,8 kg per person. Resultatet beror delvis på ett nytt arbetssätt där utlämnat material grovsorteras i förväg och att återbruksaktörerna endast tar emot material de kan få avsättning för.

Notera att nyckeltalet inte redovisar insamlat material till alla loppisar utan endast det som har samlats in via återbruksplatser i stadens regi.

Uppdaterad: 2023-08-18