Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Besvär av buller

Indikator TEMA.5.4.22

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som uppger att de besväras mycket eller väldigt mycket av buller i sin bostad, inomhus eller utomhus. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som besväras av buller i sin bostad

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Annat

2013

12

1

Flyg

2013

7

2

Flyg

2016

8

3

Grannar

2013

8

4

Grannar

2016

9

5

Industri/affärsverksamhet/restaurang

2013

2

6

Industri/affärsverksamhet/restaurang

2016

3

7

Spårtrafik

2013

3

8

Spårtrafik

2016

3

9

Ventilation/fläktar

2013

6

10

Ventilation/fläktar

2016

6

11

Vägtrafik

2013

13

12

Vägtrafik

2016

13

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Mest besväras Stockholmarna av vägtrafikbuller.

Uppdaterad: 2019-05-23