Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dödsolyckor per olyckstyp

Indikator TEMA.7.7.2

Under 2021 omkom fem personer i trafikrelaterade olyckor i Stockholms stad.

Den vanligaste trafikantkategorin bland omkomna är historiskt sett fotgängare och den vanligaste olyckstypen är fotgängare som blivit påkörda av motorfordon. Under de senaste tio åren har de stått för drygt en tredjedel av Stockholms stads trafikolyckor med dödlig utgång. Under 2021 omkom två personer i sådana olyckor.

Den mest drabbade åldersgruppen i dödsolycksstatistiken är trafikanter i pensionsåldern, dvs. 65 år och äldre. Trots att de utgör en relativt liten andel av Stockholms invånarantal, står de för 45 % av alla dödsolyckor de senaste tio åren. Absolut vanligaste dödsolyckan bland äldre är att de i egenskap av fotgängare blir påkörda av ett motorfordon.

Här redovisas antalet dödsolyckor fördelat på olyckstyp i text och siffror.

Datakälla: STRADA (olyckor)
Senaste värdet:
5 olyckor (2021).

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren (2012-2021) har totalt 19 dödsfall, motsvarande 23 % av samtliga dödsolyckor, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är säkerställt och därför finns inget bortfall.