Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor per olyckstyp

Indikator TEMA.7.7.3

Under 2022 var, liksom tidigare år, de två vanligaste olyckstyperna gåendes singelolyckor (fallolyckor) och singelolyckor med cykel. I båda olyckstyperna skadades cirka tusen personer. Tillsammans står de för drygt hälften av de trafikolyckor som sker i staden. Upphinnandeolyckan är den tredje vanligaste olyckan och är även den vanligaste olyckan där ett motorfordon är inblandat.

Under 2022 ökade antalet inrapporterade olyckor med 28 % jämfört med 2021. Antalet olyckor under 2022 är att jämföra med de nivåer som rådde innan pandemin. Den absolut största ökningen syns i kategorin fallolyckor som ökade med 78 %.

Efter att singelolyckor med cykel varit den vanligaste trafikolyckan under pandemiåren, 2020 och 2021 var under 2022 gåendes fallolyckor åter den vanligaste olyckan i Stockholmstrafiken. Fallolyckan har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 25 % av alla olyckor och 24 % av samtliga trafikskadade. Olyckorna är starkt väderberoende och sker oftast pga halka. Även om fallolyckorna är kraftigt säsongsbetonade, sker de året runt. Dessa året-runt-olyckor kan bero på alltifrån ojämnt underlag, sviktande hälsa till dåligt underhåll eller bristande uppmärksamhet.

Singelolyckor med cykel har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 22 % av alla olyckor och 21 % av samtliga trafikskadade. Olyckor med elsdparkcykel registreras i Strada som en cykelolycka. Antalet olyckor med elsparkcykel har ökat markant sedan 2018. Av de cyklister som under 2022 skadades i en singelolycka var 28 % en elsparkcyklist. Singelolyckorna med cykel beror på olika saker, men många gånger har ingen förklaring till olyckan beskrivits i olycksrapporten. I de fall då orsak har angetts mer ingående är vägarnas underhåll och utformning, föremål på vägarna samt cyklistens beteende och interaktion med cykeln vanligt förekommande.

Upphinnandeolyckorna med motorfordon har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 15 % av alla olyckor och 16 % av samtliga trafikskadade. Upphinnandeolyckorna sker när ett eller flera motorfordon kör på framförvarande fordon eftersom de inte hunnit stanna i tid. Denna typ av olyckor är vanliga på platser med ryckig trafik och köer vilket gör att större vägar såsom Essingeleden, Drottningholmsvägen, Södertäljevägen, Södra länken och Nynäsvägen är särskilt drabbade.

Här redovisas antalet trafikolyckor fördelat på olyckstyp i text och siffror.

Rad-id Mätområde Datum Värde (olyckor)

0

Totalt

2006

1761

1

Totalt

2007

1956

2

Totalt

2008

2279

3

Totalt

2009

2954

4

Totalt

2010

3784

5

Totalt

2011

4023

6

Totalt

2012

4240

7

Totalt

2013

4266

8

Totalt

2014

3674

9

Totalt

2015

4060

10

Totalt

2016

4149

11

Totalt

2017

3972

12

Totalt

2018

3693

13

Totalt

2019

3973

14

Totalt

2020

2618

15

Totalt

2021

3288

16

Totalt

2022

4200

17

Upphinnande-motorfordon

2006

435

18

Upphinnande-motorfordon

2007

440

19

Upphinnande-motorfordon

2008

493

20

Upphinnande-motorfordon

2009

580

21

Upphinnande-motorfordon

2010

662

22

Upphinnande-motorfordon

2011

712

23

Upphinnande-motorfordon

2012

719

24

Upphinnande-motorfordon

2013

698

25

Upphinnande-motorfordon

2014

669

26

Upphinnande-motorfordon

2015

711

27

Upphinnande-motorfordon

2016

755

28

Upphinnande-motorfordon

2017

699

29

Upphinnande-motorfordon

2018

634

30

Upphinnande-motorfordon

2019

604

31

Upphinnande-motorfordon

2020

431

32

Upphinnande-motorfordon

2021

517

33

Upphinnande-motorfordon

2022

464

34

Cykel singel

2006

62

35

Cykel singel

2007

122

36

Cykel singel

2008

243

37

Cykel singel

2009

298

38

Cykel singel

2010

356

39

Cykel singel

2011

470

40

Cykel singel

2012

503

41

Cykel singel

2013

649

42

Cykel singel

2014

655

43

Cykel singel

2015

562

44

Cykel singel

2016

624

45

Cykel singel

2017

691

46

Cykel singel

2018

641

47

Cykel singel

2019

684

48

Cykel singel

2020

684

49

Cykel singel

2021

815

50

Cykel singel

2022

1121

51

Singel-motorfordon

2006

246

52

Singel-motorfordon

2007

221

53

Singel-motorfordon

2008

219

54

Singel-motorfordon

2009

247

55

Singel-motorfordon

2010

272

56

Singel-motorfordon

2011

231

57

Singel-motorfordon

2012

244

58

Singel-motorfordon

2013

260

59

Singel-motorfordon

2014

240

60

Singel-motorfordon

2015

253

61

Singel-motorfordon

2016

221

62

Singel-motorfordon

2017

224

63

Singel-motorfordon

2018

201

64

Singel-motorfordon

2019

193

65

Singel-motorfordon

2020

139

66

Singel-motorfordon

2021

185

67

Singel-motorfordon

2022

202

68

Fotgängare-motorfordon

2006

260

69

Fotgängare-motorfordon

2007

248

70

Fotgängare-motorfordon

2008

243

71

Fotgängare-motorfordon

2009

227

72

Fotgängare-motorfordon

2010

252

73

Fotgängare-motorfordon

2011

266

74

Fotgängare-motorfordon

2012

275

75

Fotgängare-motorfordon

2013

268

76

Fotgängare-motorfordon

2014

194

77

Fotgängare-motorfordon

2015

222

78

Fotgängare-motorfordon

2016

235

79

Fotgängare-motorfordon

2017

237

80

Fotgängare-motorfordon

2018

211

81

Fotgängare-motorfordon

2019

212

82

Fotgängare-motorfordon

2020

174

83

Fotgängare-motorfordon

2021

153

84

Fotgängare-motorfordon

2022

171

85

Korsande-motorfordon

2006

136

86

Korsande-motorfordon

2007

139

87

Korsande-motorfordon

2008

133

88

Korsande-motorfordon

2009

103

89

Korsande-motorfordon

2010

155

90

Korsande-motorfordon

2011

126

91

Korsande-motorfordon

2012

148

92

Korsande-motorfordon

2013

107

93

Korsande-motorfordon

2014

103

94

Korsande-motorfordon

2015

128

95

Korsande-motorfordon

2016

133

96

Korsande-motorfordon

2017

107

97

Korsande-motorfordon

2018

84

98

Korsande-motorfordon

2019

92

99

Korsande-motorfordon

2020

55

100

Korsande-motorfordon

2021

60

101

Korsande-motorfordon

2022

57

102

Övriga olyckor

2006

71

103

Övriga olyckor

2007

82

104

Övriga olyckor

2008

128

105

Övriga olyckor

2009

116

106

Övriga olyckor

2010

95

107

Övriga olyckor

2011

116

108

Övriga olyckor

2012

144

109

Övriga olyckor

2013

155

110

Övriga olyckor

2014

105

111

Övriga olyckor

2015

138

112

Övriga olyckor

2016

155

113

Övriga olyckor

2017

130

114

Övriga olyckor

2018

130

115

Övriga olyckor

2019

323

116

Övriga olyckor

2020

164

117

Övriga olyckor

2021

231

118

Övriga olyckor

2022

256

119

Avsvängande motorfordon

2006

67

120

Avsvängande motorfordon

2007

69

121

Avsvängande motorfordon

2008

73

122

Avsvängande motorfordon

2009

97

123

Avsvängande motorfordon

2010

96

124

Avsvängande motorfordon

2011

91

125

Avsvängande motorfordon

2012

68

126

Avsvängande motorfordon

2013

84

127

Avsvängande motorfordon

2014

61

128

Avsvängande motorfordon

2015

94

129

Avsvängande motorfordon

2016

75

130

Avsvängande motorfordon

2017

73

131

Avsvängande motorfordon

2018

66

132

Avsvängande motorfordon

2019

67

133

Avsvängande motorfordon

2020

54

134

Avsvängande motorfordon

2021

58

135

Avsvängande motorfordon

2022

90

136

Fotgängare-cyklist

2006

18

137

Fotgängare-cyklist

2007

38

138

Fotgängare-cyklist

2008

37

139

Fotgängare-cyklist

2009

48

140

Fotgängare-cyklist

2010

41

141

Fotgängare-cyklist

2011

69

142

Fotgängare-cyklist

2012

65

143

Fotgängare-cyklist

2013

80

144

Fotgängare-cyklist

2014

64

145

Fotgängare-cyklist

2015

62

146

Fotgängare-cyklist

2016

72

147

Fotgängare-cyklist

2017

61

148

Fotgängare-cyklist

2018

66

149

Fotgängare-cyklist

2019

80

150

Fotgängare-cyklist

2020

51

151

Fotgängare-cyklist

2021

70

152

Fotgängare-cyklist

2022

72

153

Cykel-cykel

2006

14

154

Cykel-cykel

2007

27

155

Cykel-cykel

2008

32

156

Cykel-cykel

2009

58

157

Cykel-cykel

2010

45

158

Cykel-cykel

2011

48

159

Cykel-cykel

2012

65

160

Cykel-cykel

2013

75

161

Cykel-cykel

2014

81

162

Cykel-cykel

2015

84

163

Cykel-cykel

2016

86

164

Cykel-cykel

2017

73

165

Cykel-cykel

2018

81

166

Cykel-cykel

2019

123

167

Cykel-cykel

2020

89

168

Cykel-cykel

2021

105

169

Cykel-cykel

2022

120

170

Omkörning-motorfordon

2006

82

171

Omkörning-motorfordon

2007

72

172

Omkörning-motorfordon

2008

59

173

Omkörning-motorfordon

2009

52

174

Omkörning-motorfordon

2010

53

175

Omkörning-motorfordon

2011

64

176

Omkörning-motorfordon

2012

46

177

Omkörning-motorfordon

2013

71

178

Omkörning-motorfordon

2014

47

179

Omkörning-motorfordon

2015

91

180

Omkörning-motorfordon

2016

65

181

Omkörning-motorfordon

2017

82

182

Omkörning-motorfordon

2018

54

183

Omkörning-motorfordon

2019

60

184

Omkörning-motorfordon

2020

33

185

Omkörning-motorfordon

2021

32

186

Omkörning-motorfordon

2022

39

187

Moped singel

2006

25

188

Moped singel

2007

44

189

Moped singel

2008

45

190

Moped singel

2009

51

191

Moped singel

2010

47

192

Moped singel

2011

62

193

Moped singel

2012

43

194

Moped singel

2013

50

195

Moped singel

2014

43

196

Moped singel

2015

33

197

Moped singel

2016

35

198

Moped singel

2017

36

199

Moped singel

2018

39

200

Moped singel

2019

47

201

Moped singel

2020

26

202

Moped singel

2021

50

203

Moped singel

2022

73

204

Möte-motorfordon

2006

31

205

Möte-motorfordon

2007

18

206

Möte-motorfordon

2008

19

207

Möte-motorfordon

2009

30

208

Möte-motorfordon

2010

42

209

Möte-motorfordon

2011

32

210

Möte-motorfordon

2012

36

211

Möte-motorfordon

2013

38

212

Möte-motorfordon

2014

23

213

Möte-motorfordon

2015

29

214

Möte-motorfordon

2016

26

215

Möte-motorfordon

2017

34

216

Möte-motorfordon

2018

19

217

Möte-motorfordon

2019

33

218

Möte-motorfordon

2020

13

219

Möte-motorfordon

2021

26

220

Möte-motorfordon

2022

31

221

Fallolycka

2006

67

222

Fallolycka

2007

214

223

Fallolycka

2008

294

224

Fallolycka

2009

781

225

Fallolycka

2010

1460

226

Fallolycka

2011

1474

227

Fallolycka

2012

1598

228

Fallolycka

2013

1441

229

Fallolycka

2014

1130

230

Fallolycka

2015

1387

231

Fallolycka

2016

1403

232

Fallolycka

2017

1216

233

Fallolycka

2018

1158

234

Fallolycka

2019

1157

235

Fallolycka

2020

368

236

Fallolycka

2021

660

237

Fallolycka

2022

1174

238

Cykel-motorfordon

2006

194

239

Cykel-motorfordon

2007

178

240

Cykel-motorfordon

2008

199

241

Cykel-motorfordon

2009

217

242

Cykel-motorfordon

2010

174

243

Cykel-motorfordon

2011

225

244

Cykel-motorfordon

2012

249

245

Cykel-motorfordon

2013

249

246

Cykel-motorfordon

2014

232

247

Cykel-motorfordon

2015

233

248

Cykel-motorfordon

2016

238

249

Cykel-motorfordon

2017

283

250

Cykel-motorfordon

2018

278

251

Cykel-motorfordon

2019

248

252

Cykel-motorfordon

2020

308

253

Cykel-motorfordon

2021

285

254

Cykel-motorfordon

2022

282

255

Moped-motorfordon

2006

53

256

Moped-motorfordon

2007

44

257

Moped-motorfordon

2008

62

258

Moped-motorfordon

2009

49

259

Moped-motorfordon

2010

34

260

Moped-motorfordon

2011

37

261

Moped-motorfordon

2012

37

262

Moped-motorfordon

2013

41

263

Moped-motorfordon

2014

27

264

Moped-motorfordon

2015

33

265

Moped-motorfordon

2016

26

266

Moped-motorfordon

2017

26

267

Moped-motorfordon

2018

31

268

Moped-motorfordon

2019

50

269

Moped-motorfordon

2020

29

270

Moped-motorfordon

2021

41

271

Moped-motorfordon

2022

48

Datakälla: STRADA (olyckor)

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor.

Elsparkcykel
Olyckor med elsparkcykel registreras i Strada som cykelolyckor. Först hösten 2020 kompletterades cykelkategorin med den underliggande sökbara kategorin eldrivet enpersonsfordon. Även om förändringen gör det möjligt att ta fram olycksdata för elsparcyklar bör man fortfarande vara försiktig med dra för långtgående slutsatser.

Olyckor kontra skadade personer
Observera att antalet olyckor inte är detsamma som antalet skadade personer då det kan skadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den trafikolyckan blivit rapporterad av polis eller den skadade uppsökt sjukvård och tillåtit registrering.

2022
Under 2022 ökade antalet olyckor markant och antalet olyckor är att jämföra med innan pandemin. Ökningen kan även till viss del förklaras med att sjukhusens rapporteringsgrad har blivit bättre efter den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2021.

2020-2021
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019. För 2021 ökade antalet olyckor jämfört med 2020 men låg fortfarande lägre än för 2019. De låga olyckstalen under 2020 och 2021 förklaras dels med att pandemin (Covid-19) påverkade stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården var mycket mer ansträngd än vanligt och att fokus inte låg på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökte sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvek att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-2021
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.