Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor per olyckstyp

Indikator TEMA.7.7.3

Det finns många olika kategorier trafikolyckor, men ett par av dem dominerar helhetsbilden. Stockholms tre vanligaste olyckor är fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor med motorfordon samt cykel singelolyckor. Tillsammans står de för två av tre trafikolyckor som sker i staden.

Antalet inrapporterade olyckor minskade med 34 % jämfört med 2019. Den absolut största ökningen syns i kategorin fallolyckor som minskade med 68 %. Denna minskning av inrapporterade fallolyckor påverkade den totala olycksstatitiken markant. Om minskningen av fallolyckor under 2020 har att göra med den milda vintern, att färre äldre vågade sig ut under den pågående pandemin, bristande rapportering från sjukvården alternativt en lägre benägenhet att uppsöka vård för dessa skador eller en kombination av samtliga nämnda alternativ kommer vi förmodligen aldrig helt säkert få veta.

Fallolyckan är den absolut vanligaste olyckan som sker i samhället, även i trafikmiljö. En av tre trafikolyckor i Stockholms stad är en fallolycka. I de allra flesta fall skadas fotgängaren måttligt eller lindrigt. Olyckorna är starkt väderberoende och sker oftast pga halka. Även om fallolyckorna är kraftigt säsongsbetonade, sker de året runt. Dessa året-runt-olyckor kan bero på alltifrån ojämnt underlag, sviktande hälsa till dåligt underhåll eller bristande uppmärksamhet.

Upphinnandeolyckorna med motorfordon är den näst vanligaste trafikolyckstypen i Stockholm och sker när ett eller flera motorfordon kör på framförvarande fordon eftersom de inte hunnit stanna i tid. Denna typ av olyckor är starkt kopplade till platser där trafikflödet är som störst och under tider då risken för köbildning är som värst, vilket gör att större vägar såsom Essingeleden, Drottningholmsvägen, Södertäljevägen, Södra länken och Nynäsvägen är särskilt drabbade.

Singelolyckor med cykel är den tredje vanligaste olyckstypen i Stockholm och har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 17 % av samtliga trafikskadade och 61 % av de skadade cyklisterna. Singelolyckornas uppkomst beror på olika saker, och i många fall går det inte att specifikt urskilja varför. I de fall då orsak har angetts mer ingående är vägarnas underhåll och utformning, föremål på vägarna samt cyklistens beteende och interaktion med cykeln vanligt förekommande.

Här redovisas antalet trafikolyckor fördelat på olyckstyp i text och siffror.

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2006

1761

1

Totalt

2007

1956

2

Totalt

2008

2279

3

Totalt

2009

2954

4

Totalt

2010

3784

5

Totalt

2011

4023

6

Totalt

2012

4240

7

Totalt

2013

4266

8

Totalt

2014

3674

9

Totalt

2015

4060

10

Totalt

2016

4149

11

Totalt

2017

3972

12

Totalt

2018

3693

13

Totalt

2019

3973

14

Totalt

2020

2618

15

Upphinnande-motorfordon

2006

435

16

Upphinnande-motorfordon

2007

440

17

Upphinnande-motorfordon

2008

493

18

Upphinnande-motorfordon

2009

580

19

Upphinnande-motorfordon

2010

662

20

Upphinnande-motorfordon

2011

712

21

Upphinnande-motorfordon

2012

719

22

Upphinnande-motorfordon

2013

698

23

Upphinnande-motorfordon

2014

669

24

Upphinnande-motorfordon

2015

711

25

Upphinnande-motorfordon

2016

755

26

Upphinnande-motorfordon

2017

699

27

Upphinnande-motorfordon

2018

634

28

Upphinnande-motorfordon

2019

604

29

Upphinnande-motorfordon

2020

431

30

Cykel singel

2006

62

31

Cykel singel

2007

122

32

Cykel singel

2008

243

33

Cykel singel

2009

298

34

Cykel singel

2010

356

35

Cykel singel

2011

470

36

Cykel singel

2012

503

37

Cykel singel

2013

649

38

Cykel singel

2014

655

39

Cykel singel

2015

562

40

Cykel singel

2016

624

41

Cykel singel

2017

691

42

Cykel singel

2018

641

43

Cykel singel

2019

684

44

Cykel singel

2020

684

45

Singel-motorfordon

2006

246

46

Singel-motorfordon

2007

221

47

Singel-motorfordon

2008

219

48

Singel-motorfordon

2009

247

49

Singel-motorfordon

2010

272

50

Singel-motorfordon

2011

231

51

Singel-motorfordon

2012

244

52

Singel-motorfordon

2013

260

53

Singel-motorfordon

2014

240

54

Singel-motorfordon

2015

253

55

Singel-motorfordon

2016

221

56

Singel-motorfordon

2017

224

57

Singel-motorfordon

2018

201

58

Singel-motorfordon

2019

193

59

Singel-motorfordon

2020

139

60

Fotgängare-motorfordon

2006

260

61

Fotgängare-motorfordon

2007

248

62

Fotgängare-motorfordon

2008

243

63

Fotgängare-motorfordon

2009

227

64

Fotgängare-motorfordon

2010

252

65

Fotgängare-motorfordon

2011

266

66

Fotgängare-motorfordon

2012

275

67

Fotgängare-motorfordon

2013

268

68

Fotgängare-motorfordon

2014

194

69

Fotgängare-motorfordon

2015

222

70

Fotgängare-motorfordon

2016

235

71

Fotgängare-motorfordon

2017

237

72

Fotgängare-motorfordon

2018

211

73

Fotgängare-motorfordon

2019

212

74

Fotgängare-motorfordon

2020

174

75

Korsande-motorfordon

2006

136

76

Korsande-motorfordon

2007

139

77

Korsande-motorfordon

2008

133

78

Korsande-motorfordon

2009

103

79

Korsande-motorfordon

2010

155

80

Korsande-motorfordon

2011

126

81

Korsande-motorfordon

2012

148

82

Korsande-motorfordon

2013

107

83

Korsande-motorfordon

2014

103

84

Korsande-motorfordon

2015

128

85

Korsande-motorfordon

2016

133

86

Korsande-motorfordon

2017

107

87

Korsande-motorfordon

2018

84

88

Korsande-motorfordon

2019

92

89

Korsande-motorfordon

2020

55

90

Övriga olyckor

2006

71

91

Övriga olyckor

2007

82

92

Övriga olyckor

2008

128

93

Övriga olyckor

2009

116

94

Övriga olyckor

2010

95

95

Övriga olyckor

2011

116

96

Övriga olyckor

2012

144

97

Övriga olyckor

2013

155

98

Övriga olyckor

2014

105

99

Övriga olyckor

2015

138

100

Övriga olyckor

2016

155

101

Övriga olyckor

2017

130

102

Övriga olyckor

2018

130

103

Övriga olyckor

2019

323

104

Övriga olyckor

2020

164

105

Avsvängande motorfordon

2006

67

106

Avsvängande motorfordon

2007

69

107

Avsvängande motorfordon

2008

73

108

Avsvängande motorfordon

2009

97

109

Avsvängande motorfordon

2010

96

110

Avsvängande motorfordon

2011

91

111

Avsvängande motorfordon

2012

68

112

Avsvängande motorfordon

2013

84

113

Avsvängande motorfordon

2014

61

114

Avsvängande motorfordon

2015

94

115

Avsvängande motorfordon

2016

75

116

Avsvängande motorfordon

2017

73

117

Avsvängande motorfordon

2018

66

118

Avsvängande motorfordon

2019

67

119

Avsvängande motorfordon

2020

54

120

Fotgängare-cyklist

2006

18

121

Fotgängare-cyklist

2007

38

122

Fotgängare-cyklist

2008

37

123

Fotgängare-cyklist

2009

48

124

Fotgängare-cyklist

2010

41

125

Fotgängare-cyklist

2011

69

126

Fotgängare-cyklist

2012

65

127

Fotgängare-cyklist

2013

80

128

Fotgängare-cyklist

2014

64

129

Fotgängare-cyklist

2015

62

130

Fotgängare-cyklist

2016

72

131

Fotgängare-cyklist

2017

61

132

Fotgängare-cyklist

2018

66

133

Fotgängare-cyklist

2019

80

134

Fotgängare-cyklist

2020

51

135

Cykel-cykel

2006

14

136

Cykel-cykel

2007

27

137

Cykel-cykel

2008

32

138

Cykel-cykel

2009

58

139

Cykel-cykel

2010

45

140

Cykel-cykel

2011

48

141

Cykel-cykel

2012

65

142

Cykel-cykel

2013

75

143

Cykel-cykel

2014

81

144

Cykel-cykel

2015

84

145

Cykel-cykel

2016

86

146

Cykel-cykel

2017

73

147

Cykel-cykel

2018

81

148

Cykel-cykel

2019

123

149

Cykel-cykel

2020

89

150

Omkörning-motorfordon

2006

82

151

Omkörning-motorfordon

2007

72

152

Omkörning-motorfordon

2008

59

153

Omkörning-motorfordon

2009

52

154

Omkörning-motorfordon

2010

53

155

Omkörning-motorfordon

2011

64

156

Omkörning-motorfordon

2012

46

157

Omkörning-motorfordon

2013

71

158

Omkörning-motorfordon

2014

47

159

Omkörning-motorfordon

2015

91

160

Omkörning-motorfordon

2016

65

161

Omkörning-motorfordon

2017

82

162

Omkörning-motorfordon

2018

54

163

Omkörning-motorfordon

2019

60

164

Omkörning-motorfordon

2020

33

165

Moped singel

2006

25

166

Moped singel

2007

44

167

Moped singel

2008

45

168

Moped singel

2009

51

169

Moped singel

2010

47

170

Moped singel

2011

62

171

Moped singel

2012

43

172

Moped singel

2013

50

173

Moped singel

2014

43

174

Moped singel

2015

33

175

Moped singel

2016

35

176

Moped singel

2017

36

177

Moped singel

2018

39

178

Moped singel

2019

47

179

Moped singel

2020

26

180

Möte-motorfordon

2006

31

181

Möte-motorfordon

2007

18

182

Möte-motorfordon

2008

19

183

Möte-motorfordon

2009

30

184

Möte-motorfordon

2010

42

185

Möte-motorfordon

2011

32

186

Möte-motorfordon

2012

36

187

Möte-motorfordon

2013

38

188

Möte-motorfordon

2014

23

189

Möte-motorfordon

2015

29

190

Möte-motorfordon

2016

26

191

Möte-motorfordon

2017

34

192

Möte-motorfordon

2018

19

193

Möte-motorfordon

2019

33

194

Möte-motorfordon

2020

13

195

Fallolycka

2006

67

196

Fallolycka

2007

214

197

Fallolycka

2008

294

198

Fallolycka

2009

781

199

Fallolycka

2010

1460

200

Fallolycka

2011

1474

201

Fallolycka

2012

1598

202

Fallolycka

2013

1441

203

Fallolycka

2014

1130

204

Fallolycka

2015

1387

205

Fallolycka

2016

1403

206

Fallolycka

2017

1216

207

Fallolycka

2018

1158

208

Fallolycka

2019

1157

209

Fallolycka

2020

368

210

Cykel-motorfordon

2006

194

211

Cykel-motorfordon

2007

178

212

Cykel-motorfordon

2008

199

213

Cykel-motorfordon

2009

217

214

Cykel-motorfordon

2010

174

215

Cykel-motorfordon

2011

225

216

Cykel-motorfordon

2012

249

217

Cykel-motorfordon

2013

249

218

Cykel-motorfordon

2014

232

219

Cykel-motorfordon

2015

233

220

Cykel-motorfordon

2016

238

221

Cykel-motorfordon

2017

283

222

Cykel-motorfordon

2018

278

223

Cykel-motorfordon

2019

248

224

Cykel-motorfordon

2020

308

225

Moped-motorfordon

2006

53

226

Moped-motorfordon

2007

44

227

Moped-motorfordon

2008

62

228

Moped-motorfordon

2009

49

229

Moped-motorfordon

2010

34

230

Moped-motorfordon

2011

37

231

Moped-motorfordon

2012

37

232

Moped-motorfordon

2013

41

233

Moped-motorfordon

2014

27

234

Moped-motorfordon

2015

33

235

Moped-motorfordon

2016

26

236

Moped-motorfordon

2017

26

237

Moped-motorfordon

2018

31

238

Moped-motorfordon

2019

50

239

Moped-motorfordon

2020

29

Datakälla: STRADA (olyckor)

Kommentar

Elsparkcykel
Antalet säkerställda olyckor där elsparkcykel varit inblandad är enligt följande uppställning:
År 2017:1, 2018: 4, 2019: 304, 2020: 228.
Då elsparkcykeln är ett relativt nytt fordon finns den inte som sökbar trafikantkategori i STRADA uttagswebb. Därför måste filtrering av dessa göras manuellt och då finns risk för att samtliga olyckor inte kommit med.

Olyckor kontra skadade
Observera att antalet olyckor inte är detsamma som antalet skadade personer då det kan skadadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den trafikolyckan blivit rapporterad av polis eller den skadade uppsökt sjukvård och tillåtit registrering.

2020
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019.
Detta förklaras dels med att pandemin (Covid-19) som varar än idag under 2021 påverkat stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården varit mycket mer ansträngd än vanligt under det senaste året och att fokus inte legat på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökt sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvikit att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-nu
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-07-02