Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikolyckor per olyckstyp

Indikator TEMA.7.7.3

Det finns många olika kategorier trafikolyckor, men tre av dem dominerar helhetsbilden i Stockholm - fallolyckor bland fotgängare, upphinnandeolyckor med motorfordon samt cykel singelolyckor. Tillsammans står de för två av tre trafikolyckor som sker i staden.

Under 2020 minskade totala antalet inrapporterade olyckor med 34 % jämfört med 2019. Den absolut största minskningen syns i kategorin fallolyckor som minskade med 68 % och påverkade den totala olycksstatistiken markant. Minskningen av fallolyckor under 2020 kan bero på den milda vintern, att färre äldre vågade sig ut under den pågående pandemin, bristande rapportering från sjukvården alternativt en lägre benägenhet att uppsöka vård för dessa skador eller en kombination av samtliga nämnda alternativ. Antalet inrapporterade olyckor ökade under 2021 jämfört med 2020 men var fortfarande lägre än 2019. Troligtvis har pandemin påverkat olycksstatistiken även för 2021.

Fallolyckan är den vanligaste trafikolyckstypen i Stockholm och har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 26 % av samtliga trafikskadade. I de allra flesta fall skadas fotgängaren måttligt eller lindrigt. Olyckorna är starkt väderberoende och sker oftast pga halka. Även om fallolyckorna är kraftigt säsongsbetonade, sker de året runt. Dessa året-runt-olyckor kan bero på alltifrån ojämnt underlag, sviktande hälsa till dåligt underhåll eller bristande uppmärksamhet.

Upphinnandeolyckorna med motorfordon tillhör de tre vanligaste trafikolyckstyperna i Stockholm och har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 17 % av samtliga trafikskadade. Upphinnandeolyckorna sker när ett eller flera motorfordon kör på framförvarande fordon eftersom de inte hunnit stanna i tid. Denna typ av olyckor är vanliga på platser med ryckig trafik och köer vilket gör att större vägar såsom Essingeleden, Drottningholmsvägen, Södertäljevägen, Södra länken och Nynäsvägen är särskilt drabbade.

Singelolyckor med cykel tillhör de tre vanligaste olyckstyperna i Stockholm och har under de senaste fem åren i genomsnitt stått för 20 % av samtliga trafikskadade. Singelolyckorna beror på olika saker, men många gånger har ingen förklaring till olyckan beskrivits i olycksrapporten. I de fall då orsak har angetts mer ingående är vägarnas underhåll och utformning, föremål på vägarna samt cyklistens beteende och interaktion med cykeln vanligt förekommande.

Här redovisas antalet trafikolyckor fördelat på olyckstyp i text och siffror.

Rad-id Mätområde Datum Värde (olyckor)

0

Totalt

2006

1761

1

Totalt

2007

1956

2

Totalt

2008

2279

3

Totalt

2009

2954

4

Totalt

2010

3784

5

Totalt

2011

4023

6

Totalt

2012

4240

7

Totalt

2013

4266

8

Totalt

2014

3674

9

Totalt

2015

4060

10

Totalt

2016

4149

11

Totalt

2017

3972

12

Totalt

2018

3693

13

Totalt

2019

3973

14

Totalt

2020

2618

15

Totalt

2021

3189

16

Upphinnande-motorfordon

2006

435

17

Upphinnande-motorfordon

2007

440

18

Upphinnande-motorfordon

2008

493

19

Upphinnande-motorfordon

2009

580

20

Upphinnande-motorfordon

2010

662

21

Upphinnande-motorfordon

2011

712

22

Upphinnande-motorfordon

2012

719

23

Upphinnande-motorfordon

2013

698

24

Upphinnande-motorfordon

2014

669

25

Upphinnande-motorfordon

2015

711

26

Upphinnande-motorfordon

2016

755

27

Upphinnande-motorfordon

2017

699

28

Upphinnande-motorfordon

2018

634

29

Upphinnande-motorfordon

2019

604

30

Upphinnande-motorfordon

2020

431

31

Upphinnande-motorfordon

2021

517

32

Cykel singel

2006

62

33

Cykel singel

2007

122

34

Cykel singel

2008

243

35

Cykel singel

2009

298

36

Cykel singel

2010

356

37

Cykel singel

2011

470

38

Cykel singel

2012

503

39

Cykel singel

2013

649

40

Cykel singel

2014

655

41

Cykel singel

2015

562

42

Cykel singel

2016

624

43

Cykel singel

2017

691

44

Cykel singel

2018

641

45

Cykel singel

2019

684

46

Cykel singel

2020

684

47

Cykel singel

2021

785

48

Singel-motorfordon

2006

246

49

Singel-motorfordon

2007

221

50

Singel-motorfordon

2008

219

51

Singel-motorfordon

2009

247

52

Singel-motorfordon

2010

272

53

Singel-motorfordon

2011

231

54

Singel-motorfordon

2012

244

55

Singel-motorfordon

2013

260

56

Singel-motorfordon

2014

240

57

Singel-motorfordon

2015

253

58

Singel-motorfordon

2016

221

59

Singel-motorfordon

2017

224

60

Singel-motorfordon

2018

201

61

Singel-motorfordon

2019

193

62

Singel-motorfordon

2020

139

63

Singel-motorfordon

2021

184

64

Fotgängare-motorfordon

2006

260

65

Fotgängare-motorfordon

2007

248

66

Fotgängare-motorfordon

2008

243

67

Fotgängare-motorfordon

2009

227

68

Fotgängare-motorfordon

2010

252

69

Fotgängare-motorfordon

2011

266

70

Fotgängare-motorfordon

2012

275

71

Fotgängare-motorfordon

2013

268

72

Fotgängare-motorfordon

2014

194

73

Fotgängare-motorfordon

2015

222

74

Fotgängare-motorfordon

2016

235

75

Fotgängare-motorfordon

2017

237

76

Fotgängare-motorfordon

2018

211

77

Fotgängare-motorfordon

2019

212

78

Fotgängare-motorfordon

2020

174

79

Fotgängare-motorfordon

2021

151

80

Korsande-motorfordon

2006

136

81

Korsande-motorfordon

2007

139

82

Korsande-motorfordon

2008

133

83

Korsande-motorfordon

2009

103

84

Korsande-motorfordon

2010

155

85

Korsande-motorfordon

2011

126

86

Korsande-motorfordon

2012

148

87

Korsande-motorfordon

2013

107

88

Korsande-motorfordon

2014

103

89

Korsande-motorfordon

2015

128

90

Korsande-motorfordon

2016

133

91

Korsande-motorfordon

2017

107

92

Korsande-motorfordon

2018

84

93

Korsande-motorfordon

2019

92

94

Korsande-motorfordon

2020

55

95

Korsande-motorfordon

2021

60

96

Övriga olyckor

2006

71

97

Övriga olyckor

2007

82

98

Övriga olyckor

2008

128

99

Övriga olyckor

2009

116

100

Övriga olyckor

2010

95

101

Övriga olyckor

2011

116

102

Övriga olyckor

2012

144

103

Övriga olyckor

2013

155

104

Övriga olyckor

2014

105

105

Övriga olyckor

2015

138

106

Övriga olyckor

2016

155

107

Övriga olyckor

2017

130

108

Övriga olyckor

2018

130

109

Övriga olyckor

2019

323

110

Övriga olyckor

2020

164

111

Övriga olyckor

2021

226

112

Avsvängande motorfordon

2006

67

113

Avsvängande motorfordon

2007

69

114

Avsvängande motorfordon

2008

73

115

Avsvängande motorfordon

2009

97

116

Avsvängande motorfordon

2010

96

117

Avsvängande motorfordon

2011

91

118

Avsvängande motorfordon

2012

68

119

Avsvängande motorfordon

2013

84

120

Avsvängande motorfordon

2014

61

121

Avsvängande motorfordon

2015

94

122

Avsvängande motorfordon

2016

75

123

Avsvängande motorfordon

2017

73

124

Avsvängande motorfordon

2018

66

125

Avsvängande motorfordon

2019

67

126

Avsvängande motorfordon

2020

54

127

Avsvängande motorfordon

2021

58

128

Fotgängare-cyklist

2006

18

129

Fotgängare-cyklist

2007

38

130

Fotgängare-cyklist

2008

37

131

Fotgängare-cyklist

2009

48

132

Fotgängare-cyklist

2010

41

133

Fotgängare-cyklist

2011

69

134

Fotgängare-cyklist

2012

65

135

Fotgängare-cyklist

2013

80

136

Fotgängare-cyklist

2014

64

137

Fotgängare-cyklist

2015

62

138

Fotgängare-cyklist

2016

72

139

Fotgängare-cyklist

2017

61

140

Fotgängare-cyklist

2018

66

141

Fotgängare-cyklist

2019

80

142

Fotgängare-cyklist

2020

51

143

Fotgängare-cyklist

2021

67

144

Cykel-cykel

2006

14

145

Cykel-cykel

2007

27

146

Cykel-cykel

2008

32

147

Cykel-cykel

2009

58

148

Cykel-cykel

2010

45

149

Cykel-cykel

2011

48

150

Cykel-cykel

2012

65

151

Cykel-cykel

2013

75

152

Cykel-cykel

2014

81

153

Cykel-cykel

2015

84

154

Cykel-cykel

2016

86

155

Cykel-cykel

2017

73

156

Cykel-cykel

2018

81

157

Cykel-cykel

2019

123

158

Cykel-cykel

2020

89

159

Cykel-cykel

2021

96

160

Omkörning-motorfordon

2006

82

161

Omkörning-motorfordon

2007

72

162

Omkörning-motorfordon

2008

59

163

Omkörning-motorfordon

2009

52

164

Omkörning-motorfordon

2010

53

165

Omkörning-motorfordon

2011

64

166

Omkörning-motorfordon

2012

46

167

Omkörning-motorfordon

2013

71

168

Omkörning-motorfordon

2014

47

169

Omkörning-motorfordon

2015

91

170

Omkörning-motorfordon

2016

65

171

Omkörning-motorfordon

2017

82

172

Omkörning-motorfordon

2018

54

173

Omkörning-motorfordon

2019

60

174

Omkörning-motorfordon

2020

33

175

Omkörning-motorfordon

2021

32

176

Moped singel

2006

25

177

Moped singel

2007

44

178

Moped singel

2008

45

179

Moped singel

2009

51

180

Moped singel

2010

47

181

Moped singel

2011

62

182

Moped singel

2012

43

183

Moped singel

2013

50

184

Moped singel

2014

43

185

Moped singel

2015

33

186

Moped singel

2016

35

187

Moped singel

2017

36

188

Moped singel

2018

39

189

Moped singel

2019

47

190

Moped singel

2020

26

191

Moped singel

2021

47

192

Möte-motorfordon

2006

31

193

Möte-motorfordon

2007

18

194

Möte-motorfordon

2008

19

195

Möte-motorfordon

2009

30

196

Möte-motorfordon

2010

42

197

Möte-motorfordon

2011

32

198

Möte-motorfordon

2012

36

199

Möte-motorfordon

2013

38

200

Möte-motorfordon

2014

23

201

Möte-motorfordon

2015

29

202

Möte-motorfordon

2016

26

203

Möte-motorfordon

2017

34

204

Möte-motorfordon

2018

19

205

Möte-motorfordon

2019

33

206

Möte-motorfordon

2020

13

207

Möte-motorfordon

2021

25

208

Fallolycka

2006

67

209

Fallolycka

2007

214

210

Fallolycka

2008

294

211

Fallolycka

2009

781

212

Fallolycka

2010

1460

213

Fallolycka

2011

1474

214

Fallolycka

2012

1598

215

Fallolycka

2013

1441

216

Fallolycka

2014

1130

217

Fallolycka

2015

1387

218

Fallolycka

2016

1403

219

Fallolycka

2017

1216

220

Fallolycka

2018

1158

221

Fallolycka

2019

1157

222

Fallolycka

2020

368

223

Fallolycka

2021

620

224

Cykel-motorfordon

2006

194

225

Cykel-motorfordon

2007

178

226

Cykel-motorfordon

2008

199

227

Cykel-motorfordon

2009

217

228

Cykel-motorfordon

2010

174

229

Cykel-motorfordon

2011

225

230

Cykel-motorfordon

2012

249

231

Cykel-motorfordon

2013

249

232

Cykel-motorfordon

2014

232

233

Cykel-motorfordon

2015

233

234

Cykel-motorfordon

2016

238

235

Cykel-motorfordon

2017

283

236

Cykel-motorfordon

2018

278

237

Cykel-motorfordon

2019

248

238

Cykel-motorfordon

2020

308

239

Cykel-motorfordon

2021

281

240

Moped-motorfordon

2006

53

241

Moped-motorfordon

2007

44

242

Moped-motorfordon

2008

62

243

Moped-motorfordon

2009

49

244

Moped-motorfordon

2010

34

245

Moped-motorfordon

2011

37

246

Moped-motorfordon

2012

37

247

Moped-motorfordon

2013

41

248

Moped-motorfordon

2014

27

249

Moped-motorfordon

2015

33

250

Moped-motorfordon

2016

26

251

Moped-motorfordon

2017

26

252

Moped-motorfordon

2018

31

253

Moped-motorfordon

2019

50

254

Moped-motorfordon

2020

29

255

Moped-motorfordon

2021

40

Datakälla: STRADA (olyckor)

Kommentar

Elsparkcykel
Olyckor med elsparkcykel registreras i Strada som cykelolyckor. Då elsparkcykeln är ett relativt nytt fordon har den inte varit en sökbar trafikantkategori i STRADA uttagswebb. Hösten 2020 kompletterades dock cykelkategorin med den underliggande kategorin eldrivet enpersonsfordon. Även om förändringen gör det möjligt att ta fram olycksdata för elsparcyklar bör man fortfarande vara försiktig med dra för långtgående slutsatser. Under 2021 registrerades 1181 skadade cyklister. Av dessa är 327 personer elsparcyklister. Singelolyckor är i särklass vanligaste olyckstypen.

Olyckor kontra skadade
Observera att antalet olyckor inte är detsamma som antalet skadade personer då det kan skadadas flera personer i en och samma olycka. Olycksstatistiken förknippas med ett okänt mörkertal av varierande storleksgrad beroende på om den trafikolyckan blivit rapporterad av polis eller den skadade uppsökt sjukvård och tillåtit registrering.

2020-2021
Under 2020 minskade antalet olyckstillfällen med en tredjedel jämfört med 2019. För 2021 har antalet olyckor ökat jämfört med 2020 men är fortfarande lägre än för 2019.
Detta förklaras dels med att pandemin (Covid-19) påverkat stadens invånares resmönster och därmed även olycksstatistiken. En annan förklaring är att vården varit mycket mer ansträngd än vanligt under de senaste åren och att fokus inte legat på olycksrapportering. Likaså kan antalet patienter som sökt sig till akutmottagningarna efter en trafikolycka varit något färre då många av smittskyddsskäl undvikit att söka vård mer än när det varit absolut nödvändigt.

2015-nu
Sedan början på 2015 är samtliga Stockholms läns akutsjukhus med i rapporteringen, vilket har höjt kvaliteten på statistiken. Dock har sjukhusen och polisen haft inrapporteringssvårigheter pga personalbrist och nya försvårande inrapporteringsregler, som framförallt slagit hårt mot rapporteringen av allvarligt skadade. Det totala antalet olyckor och skadade personer i dessa beräknas därför vara något högre än redovisat.

2013-2014
Den påtagliga minskningen av olyckor under 2014 beror på att polisen hade stora problem med sitt nya IT-system, vilket resulterade till ett stort bortfall - framförallt vad gällande de motorfordonsrelaterade trafikolyckorna. Ett visst bortfall skedde även under slutet av 2013.

2005-2010
Fram tom 2010 baserades statistiken främst på uppgifter från polisen eftersom många större Stockholms-sjukhus inte börjat rapportera in i Transportstyrelsens statistiksystem. Sjukhusen spelar en viktig roll eftersom de rapporterar in den absoluta majoriteten av singelolyckor med fotgängare och cyklister. Att många sjukhus inte rapporterat under hela tidsserien innebär att många trafikolyckor med oskyddade trafikanter inte syns statistiken. Den stora ökningen mellan 2005 och 2010 handlar därför snarare om en förbättring av statistiken än att antalet skadade skjutit i höjden på grund av bristande trafiksäkerhet.