Avresande flygpassagerare

Flygplan i luften
Antal avresande passagerare från Arlanda och Bromma flygplats.
Datakälla: Trafikstatistik från Swedavia

Kommentar

Antalet flygresor har ökat både från Bromma och Arlanda flygplats de senaste 10 åren. Antalet avresande passagerare minskade dock med cirka fem procent från både flygplatserna 2019 jämfört med 2018. En kraftig minskning av antalet flygresor är att vänta 2020 på grund av utbrottet av covid-19. Merparten passagerare som flyger från Bromma och Arlanda flygplats är inte bosatta i Stockholms stad.
Indikator TEMA.7.10.1
Senast uppdaterad: 2020-04-07
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

Dokument