Avresande flygpassagerare

Flygplan i luften
Antal avresande passagerare från Arlanda och Bromma flygplats.
Datakälla: Trafikstatistik från Swedavia

Kommentar

Antalet flygresor ökar kontinuerligt både från Bromma och Arlanda flygplats.
Indikator TEMA.7.10.1
Senast uppdaterad: 2018-06-21
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

Dokument