Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hushållsavfall till materialåtervinning

Återvinningsstation
Återvinningsstation
Indikator TEMA.9.1.4

Diagrammet visar andelen av hushållsavfallet som går till materialåtervinning. Här ingår även trädgårdsavfall och matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Stockholm

2008

21

1

Stockholm

2009

22

2

Stockholm

2010

21

3

Stockholm

2011

21

4

Stockholm

2012

25

5

Stockholm

2013

27

6

Stockholm

2014

27

7

Stockholm

2015

27

8

Stockholm

2016

27

9

Stockholm

2017

27

10

Stockholm

2018

26

11

Stockholm

2019

29

12

Stockholm

2020

30

13

Region Stockholm

2018

32

14

Region Stockholm

2019

32

15

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2008

22

16

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2010

24

17

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2011

28

18

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2012

32

19

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2013

32

20

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

33

21

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2015

35

22

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

35

23

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

35

24

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

32

25

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

32

26

Alla kommuner (ovägt medel)

2008

33

27

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

32

28

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

35

29

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

36

30

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

36

31

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

39

32

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

39

33

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

39

34

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

40

35

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

37

36

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

37

37

Storstäder (ovägt medel)

2008

25

38

Storstäder (ovägt medel)

2010

25

39

Storstäder (ovägt medel)

2011

27

40

Storstäder (ovägt medel)

2012

31

41

Storstäder (ovägt medel)

2013

33

42

Storstäder (ovägt medel)

2014

34

43

Storstäder (ovägt medel)

2015

35

44

Storstäder (ovägt medel)

2016

33

45

Storstäder (ovägt medel)

2017

33

46

Storstäder (ovägt medel)

2018

31

47

Storstäder (ovägt medel)

2019

33

Datakälla: Avfallweb/Kolada

Kommentar

Totalt 29 procent av hushållens avfall samlas in för materialåtervinning eller för biologisk behandling. Återvinningsgraden är lägre i Stockholm än medel bland Sveriges kommuner.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-08-27