Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturreservatsbildning för Kyrkhamn

Åtgärd TEMA.4.2.6

I Kyrkhamnsområdet, mellan Hässelby Villastad och Järfälla, planerar staden ett nytt naturreservat.

År 2012 gav Kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i Kyrkhamnsområdet, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Kyrkhamnområdet ligger mellan Hässelby Villastad och Järfälla kommun och gränsar till Görvälnkilen, som är en av länets gröna kilar. Enligt dåvarande förslag skulle reservatet bli 107 ha stort.

Efter det första samrådet har ett omtag gjorts. Tidplan för inrättande är f.n. oklar, men ett nytt samråd planeras för 2024.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Uppdaterad: 2023-11-08