Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturreservatsbildning för Kyrkhamn

Åtgärd TEMA.4.2.6

I Kyrkhamnsområdet, mellan Hässelby Villastad och Järfälla, planerar staden ett nytt naturreservat. Beslut om reservatet väntas under 2018.

År 2012 gav Kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i Kyrkhamnsområdet, i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Kyrkhamnområdet ligger mellan Hässelby Villastad och Järfälla kommun och gränsar till Görvälnkilen, som är en av länets gröna kilar. Enligt förslaget skule reservatet bli 107 ha stort.

Preliminär tidplan för arbetet

  • Samråd hölls under perioden juni-augusti 2014
  • Bearbetning av förslaget: 2014 - 2016
  • Beslut i kommunfullmäktige: 2018
Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Uppdaterad: 2018-06-29