Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturreservatsbildning för Rågsveds friområde

Ängsmark
Ängsmark i Rågsveds naturreservat. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.2.6

Staden beslutade den 28 maj 2018 att bilda Rågsveds naturreservat, i Rågsveds friområde, efter att förslaget varit ute på samråd i slutet av 2017 och början av 2018.

Exploateringsnämnden hade fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta med ett nytt naturreservat i Rågsveds friområde. Exploateringskontoret ledde utredningsarbetet i nära samverkan med stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Planeringen av naturreservat har gått hand i hand med utvecklingen av ny bostadsbebyggelse i Rågsved och Hagsätra. Viktiga mål är att skapa ett fint möte mellan stad och natur och att göra naturen mer lättillgänglig för de boende.

Processen startade 2015. Under våren 2017 påbörjades arbetet med en skötselplan för naturreservatet. Områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden inventerades på en detaljerad nivå. I skötselplanen beskrivs värdena och hur reservatet ska skötas för att värdena ska bevaras och utvecklas.

Samråd om förslaget till naturreservat hölls 15 december 2017 - 5 februari 2018 och den 28 maj 2018 fattade kommunfullmäktige det slutliga beslutet om att inrätta reservatet.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Aktör
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Stadsdelsförvaltningarna
Uppdaterad: 2023-11-08