Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturreservatsbildning för västra Älvsjöskogen

Groda på stock
Älvsjöskogen hyser många groddjur. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.2.2

I december 2015 bildades Älvsjöskogens naturreservat i den västra delen av skogsområdet Älvsjöskogen. Reservatsbildning utreds nu även för Hagsätraskogen i den östra delen.

Älvsjöskogen är skogsområdet mellan stadsdelarna Långsjö, Älvsjö och Hagsätra i Stockholm samt Snättringe i Huddinge kommun. Stambanans järnvägsspår delar skogsområdet i två delar. Den östra delen kallas även Hagsätraskogen.

Arbetet med att inrätta det nya naturreservatet startade 2012 då kommunfullmäktige gav exploateringsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Älvsjö stadsdelsnämnd. Samråd om förslaget hölls hösten 2014. Planer finns även på reservatsbildning i Hagsätraskogen under 2018.

Resultat

Den västra delen av Älvsjöskogen är numera skyddad och kallas Älvsjöskogens naturreservat. Det beslutade kommunfullmäktige den 14 december 2015. Reservatet är ca 65 hektar stort.

Tidplan för arbetet har varit:

  • Samråd hösten 2014
  • Beslut i kommunfullmäktige 14 december 2015
  • Laga kraft 2016
Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Aktör
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
Uppdaterad: 2020-01-30