Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bilinnehav

Indikator TEMA.7.5.7

Uppgifterna hämtas från Transportstyrelsens vägtrafikregister och avser personbilar i trafik i län och kommuner efter ägande vid årsskiftet.

Totalt bilinnehav per 1000-invånare

Rad-id Område Senaste värdet (antal/1000 inv) Datum

0

Stockholm

 357

2023

1

Länet

 394

2023

2

Riket

 471

2023

Datakälla: SCB

Kommentar

Stockholmarnas bilinnehav har ökat med 30 procent sedan 70-talet. Sedan år 2000 har bilinnehavet varit relativt konstant. Stockholmarna har betydligt färre bilar per invånare än genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2024-02-19