Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bilinnehav

Indikator TEMA.7.5.7

Uppgifterna hämtas från Transportstyrelsens vägtrafikregister och avser personbilar i trafik i län och kommuner efter ägande vid årsskiftet.

Bilinnehav per 1000-invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal/1000 inv)

0

Riket

1974

309

1

Riket

1980

347

2

Riket

1990

419

3

Riket

1995

411

4

Riket

1998

442

5

Riket

2000

450

6

Riket

2003

454

7

Riket

2004

457

8

Riket

2005

459

9

Riket

2006

461

10

Riket

2007

464

11

Riket

2008

463

12

Riket

2009

461

13

Riket

2010

461

14

Riket

2011

464

15

Riket

2012

466

16

Riket

2013

467

17

Riket

2014

471

18

Riket

2015

479

19

Riket

2016

478

20

Riket

2017

480

21

Riket

2018

477

22

Riket

2019

474

23

Riket

2020

476

Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Stockholmarnas bilinnehav har ökat med 30 procent sedan 70-talet. Sedan år 2000 har bilinnehavet varit relativt konstant. Stockholmarna har betydligt färre bilar per invånare än genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-26