Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bilinnehav

Indikator TEMA.7.5.7

Uppgifterna hämtas från Transportstyrelsens vägtrafikregister och avser personbilar i trafik i län och kommuner efter ägande vid årsskiftet.

Totalt bilinnehav per 1000-invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal/1000 inv)

0

Stockholm

1974

285

1

Stockholm

1980

291

2

Stockholm

1990

354

3

Stockholm

1995

311

4

Stockholm

1998

331

5

Stockholm

2000

366

6

Stockholm

2003

365

7

Stockholm

2004

364

8

Stockholm

2005

362

9

Stockholm

2006

365

10

Stockholm

2007

373

11

Stockholm

2008

370

12

Stockholm

2009

363

13

Stockholm

2010

359

14

Stockholm

2011

362

15

Stockholm

2012

362

16

Stockholm

2013

360

17

Stockholm

2014

362

18

Stockholm

2015

368

19

Stockholm

2016

372

20

Stockholm

2017

375

21

Stockholm

2018

370

22

Stockholm

2019

361

23

Stockholm

2020

369

24

Stockholm

2021

367

25

Stockholm

2022

364

26

Stockholm

2023

357

27

Länet

1974

291

28

Länet

1980

301

29

Länet

1990

366

30

Länet

1995

344

31

Länet

1998

371

32

Länet

2000

392

33

Länet

2003

401

34

Länet

2004

403

35

Länet

2005

402

36

Länet

2006

401

37

Länet

2007

403

38

Länet

2008

400

39

Länet

2009

393

40

Länet

2010

390

41

Länet

2011

392

42

Länet

2012

391

43

Länet

2013

390

44

Länet

2014

393

45

Länet

2015

398

46

Länet

2016

402

47

Länet

2017

404

48

Länet

2018

398

49

Länet

2019

394

50

Länet

2020

399

51

Länet

2021

400

52

Länet

2022

396

53

Länet

2023

394

54

Riket

1974

309

55

Riket

1980

347

56

Riket

1990

419

57

Riket

1995

411

58

Riket

1998

442

59

Riket

2000

450

60

Riket

2003

454

61

Riket

2004

457

62

Riket

2005

459

63

Riket

2006

461

64

Riket

2007

464

65

Riket

2008

463

66

Riket

2009

461

67

Riket

2010

461

68

Riket

2011

464

69

Riket

2012

466

70

Riket

2013

467

71

Riket

2014

471

72

Riket

2015

479

73

Riket

2016

478

74

Riket

2017

480

75

Riket

2018

477

76

Riket

2019

474

77

Riket

2020

476

78

Riket

2021

477

79

Riket

2022

474

80

Riket

2023

471

Datakälla: SCB

Kommentar

Stockholmarnas bilinnehav har ökat med 30 procent sedan 70-talet. Sedan år 2000 har bilinnehavet varit relativt konstant. Stockholmarna har betydligt färre bilar per invånare än genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2024-02-19