Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Körsträckor med bil per person

Indikator TEMA.7.5.6

Indikatorn visar stockholmarnas körsträckor med bil per invånare. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mil/invånare)

0

Stockholm

1999

500

1

Stockholm

2000

566

2

Stockholm

2005

565

3

Stockholm

2008

597

4

Stockholm

2009

583

5

Stockholm

2010

562

6

Stockholm

2011

558

7

Stockholm

2012

547

8

Stockholm

2013

543

9

Stockholm

2014

541

10

Stockholm

2015

545

11

Stockholm

2016

558

12

Stockholm

2017

560

13

Stockholm

2018

564

14

Stockholm

2019

540

15

Stockholm

2020

512

16

Stockholm

2021

522

17

Länet

1999

569

18

Länet

2000

594

19

Länet

2005

616

20

Länet

2008

624

21

Länet

2009

606

22

Länet

2010

590

23

Länet

2011

585

24

Länet

2012

574

25

Länet

2013

567

26

Länet

2014

570

27

Länet

2015

577

28

Länet

2016

587

29

Länet

2017

589

30

Länet

2018

589

31

Länet

2019

571

32

Länet

2020

534

33

Länet

2021

545

34

Riket

1999

640

35

Riket

2000

659

36

Riket

2005

681

37

Riket

2008

672

38

Riket

2009

672

39

Riket

2010

667

40

Riket

2011

667

41

Riket

2012

658

42

Riket

2013

652

43

Riket

2014

655

44

Riket

2015

663

45

Riket

2016

673

46

Riket

2017

673

47

Riket

2018

670

48

Riket

2019

651

49

Riket

2020

605

50

Riket

2021

611

Datakälla: SCB/RUS

Kommentar

Sedan 2015 har Stockholmarnas bilresande ökat med drygt tre procent. Jämfört med nivåerna 2008 har bilresandet minskat. Samma trend gäller även länet.

2020 syns en tydlig minskning som effekt av pandemin.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-06-16