Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tung trafik i innerstaden

Biltrafik och betalstation
Betalstation för trängselskatt – Klara Strand. Foto: Mikael Ullén
Indikator TEMA.7.5.15

Indikatorn beräknas som genomsnittet per vardagsdygn i oktober av summan av alla passager över trängselskattesnittet, dvs trafik som passerar in eller ut ur staden via en trängselskatteportal. Trafik i Norra länkensystemet, inkl. Roslagsvägen, räknas inte. Med tunga lastbilar menas fordon över 3,5 ton.

Passager över trängselskattesnittet, tunga lastbilar och bussar

Rad-id Mätområde Datum Värde (passager)

0

Totalt

2015

16827

1

Totalt

2016

17823

2

Totalt

2017

18191

3

Totalt

2018

17963

4

Totalt

2019

17459

5

Totalt

2020

15771

6

Totalt

2021

15617

7

Totalt

2022

14909

8

Tung lastbil

2015

9232

9

Tung lastbil

2016

9621

10

Tung lastbil

2017

9814

11

Tung lastbil

2018

9630

12

Tung lastbil

2019

9312

13

Tung lastbil

2020

8365

14

Tung lastbil

2021

8308

15

Tung lastbil

2022

7719

16

Buss

2015

7595

17

Buss

2016

8202

18

Buss

2017

8377

19

Buss

2018

8333

20

Buss

2019

8147

21

Buss

2020

7405

22

Buss

2021

7310

23

Buss

2022

7189

Datakälla: Trängselskattesystemet (Trafikverket/Transportstyrelsen) samt trafikkontorets trafikdatabas.

Kommentar

Antalet avser genomsnitt per dag (kl. 6:30-18:30) de 4 veckorna närmast före höstlovet, dvs vecka 40-43.

Uppdaterad: 2023-05-15