Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tung trafik i innerstaden

Biltrafik och betalstation
Betalstation för trängselskatt – Klara Strand. Foto: Mikael Ullén
Indikator TEMA.7.5.15

Indikatorn beräknas som genomsnittet per vardagsdygn i oktober av summan av alla passager över trängselskattesnittet, dvs trafik som passerar in eller ut ur staden via en trängselskatteportal. Trafik i Norra länkensystemet, inkl. Roslagsvägen, räknas inte. Med tunga lastbilar menas fordon över 3,5 ton.

Antalet avser genomsnitt per dag (kl. 6:30-18:30) de 4 veckorna närmast före höstlovet, dvs vecka 40-43.

Passager över trängselskattesnittet, tunga lastbilar och bussar

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Totalt

2015

16827

1

Totalt

2016

17823

2

Totalt

2017

18191

3

Totalt

2018

17963

4

Totalt

2019

17459

5

Totalt

2020

15771

6

Tung lastbil

2015

9232

7

Tung lastbil

2016

9621

8

Tung lastbil

2017

9814

9

Tung lastbil

2018

9630

10

Tung lastbil

2019

9312

11

Tung lastbil

2020

8365

12

Buss

2015

7595

13

Buss

2016

8202

14

Buss

2017

8377

15

Buss

2018

8333

16

Buss

2019

8147

17

Buss

2020

7405

Datakälla: Trängselskattesystemet (Trafikverket/Transportstyrelsen) samt trafikkontorets trafikdatabas.
Uppdaterad: 2021-01-29