Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vägtrafikarbete totalt i staden

Indikator TEMA.7.5.14

Vägtrafikarbete är ett mått som baseras på antal körda kilometer med alla typer av vägfordon. Beräkningen görs årligen i en modell där indata är det senaste årets mätningar av trafikflöden, huvudsakligen data från vecka 40-43 från slangmätningar och trängselskatteportaler. Trafikarbetet redovisas i fordonskilometer per vardagsdygn.

Beräknat trafikarbete inom Stockholms kommun för vardagsmedeldygn

Rad-id Mätområde Datum Värde (km/dygn)

0

Totalt

2008

9433000

1

Totalt

2009

9534000

2

Totalt

2010

9542000

3

Totalt

2011

9371000

4

Totalt

2012

9012000

5

Totalt

2013

9399000

6

Totalt

2014

9426000

7

Totalt

2015

9674000

8

Totalt

2016

10370000

9

Totalt

2017

10480000

10

Totalt

2018

10500000

11

Totalt

2019

10360000

12

Totalt

2020

9822000

13

Totalt

2021

10290000

14

Totalt

2022

9764000

15

Kommunala vägar

2008

5462000

16

Kommunala vägar

2009

5410000

17

Kommunala vägar

2010

5477000

18

Kommunala vägar

2011

5393000

19

Kommunala vägar

2012

5317000

20

Kommunala vägar

2013

5406000

21

Kommunala vägar

2014

5281000

22

Kommunala vägar

2015

5332000

23

Kommunala vägar

2016

5583000

24

Kommunala vägar

2017

5656000

25

Kommunala vägar

2018

5616000

26

Kommunala vägar

2019

5494000

27

Kommunala vägar

2020

5228000

28

Kommunala vägar

2021

5478000

29

Kommunala vägar

2022

5134000

30

Statliga vägar

2008

3971000

31

Statliga vägar

2009

4125000

32

Statliga vägar

2010

4065000

33

Statliga vägar

2011

3978000

34

Statliga vägar

2012

3695000

35

Statliga vägar

2013

3994000

36

Statliga vägar

2014

4145000

37

Statliga vägar

2015

4341000

38

Statliga vägar

2016

4788000

39

Statliga vägar

2017

4826000

40

Statliga vägar

2018

4879000

41

Statliga vägar

2019

4865000

42

Statliga vägar

2020

4594000

43

Statliga vägar

2021

4816000

44

Statliga vägar

2022

4630000

Datakälla: Trafikkontoret, "Verktyg för skattning av trafikarbete version 3.2" samt mätdata från Trafikkontorets trafikdatasystem

Kommentar

Vägtrafikarbetet i Stockholm har har varit tämligen oförändrat sedan Norra länken öppnade år 2014/2015. Från år 2020 har Covid-19 pandemin påverkat med först en minskning under år 2020 och sedan en återhämtning under 2021. År 2022 har präglats av kriget i Ukraina med inflation och höjda drivmedelspriser.

Trafikverkets trafikbarometer för riket redovisar på helårsbasis en ökning av trafikarbetet, men för perioden oktober-november är utfallet liknande som för Stockholm.