Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dödsolyckor per olyckstyp

Indikator TEMA.7.7.2

Under 2022 omkom åtta personer i trafikrelaterade olyckor i Stockholms stad.

I dödsolyckor är motorfordon oftast inblandade, vilket skiljer sig från olyckor där någon har skadats men inte förolyckats. Den vanligaste trafikantkategorin bland omkomna är historiskt sett fotgängare och den vanligaste olyckstypen är fotgängare som blivit påkörda av motorfordon. Under de senaste tio åren har de stått för en tredjedel av Stockholms stads trafikolyckor med dödlig utgång. Under 2022 omkom två personer i sådana olyckor.

Den näst vanligaste olyckstypen vid en dödsolycka är en singelolycka med ett motorfordon.

Den mest drabbade åldersgruppen i dödsolycksstatistiken är trafikanter i pensionsåldern, dvs. 65 år och äldre. Trots att de utgör en relativt liten andel av Stockholms invånarantal, står de för 43 % av alla dödsolyckor de senaste tio åren. Absolut vanligaste dödsolyckan bland äldre är att de i egenskap av fotgängare blir påkörda av ett motorfordon.

Här redovisas antalet dödsolyckor fördelat på olyckstyp i text och siffror.

Datakälla: STRADA (olyckor)
Senaste värdet:
0 olyckor (2015).
Utgångsvärde:
0 olyckor (2005).

Kommentar

I statistiken ingår även olyckor som går under benämningen ej officiell statistik. Exempel på olyckor som inte ingår i den officiella statistikens definitioner av trafikolycka är självmord, sjukdomsfall och fallolyckor. Under de senaste tio åren (2013-2022) har totalt 18 dödsfall, motsvarande 22 % av samtliga dödsolyckor, räknats som icke-officiell olycksstatistik.

Antalet omkomna är säkerställt och därför finns inget bortfall.