Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Anonyma källor till förorening av dagvatten

Riddarholmen
I en tätbebyggd stad finns många olika källor till föroreningar av dagvattnet
Artikel TEMA.3.9.

Vilka olika källor finns till förorening av dagvattnet i stadsmiljön? Stockholms stad ingår i ett forskningssamarbete med Luleå Tekniska Universitet inom ramen för forskningsprojektet Anonyma källor.

I en tätbebyggd stad finns många olika källor till föroreningar som leds  via dagvattnet till sjöar och vattendrag. De värsta föroreningarna kommer från vägar och trafik, men även byggnader och byggmaterial är bidragande källor till föroreningar - inte minst zink, koppar och bly i takbeläggningar.

Målet med forskningsprojektet Anonyma källor är att få mer kunskap om vilka källor i stadsmiljön som förorenar dagvattnet. Kunskapen ger möjlighet att förhindra att en del av ämnena ens hamnar i dagvattnet, genom att till exempel välja bättre material

Projektet utgörs av fyra delar

  • en screening av ämnen i byggmaterial för att identifiera specifika källor som bidrar till försämrad dagvattenkvalitet
  • kvantifiering av de ämnen som läcker från utvalda tak- och fasadmaterial, både under kontrollerade förhållanden i laboratorium och i fält
  • identifiering av potentiella risker med föroreningar i dagvatten, baserat på deras fördelning samt vilka reningstekniker som då är lämpliga
  • modellering av framtidens dagvattenkvalitet och hur den påverkas av framtida klimatförändringar.

Resultatet från projektet kommer att användas som underlag för att fatta välgrundade beslut vid stadsplanering och byggande samt vid anläggande av reningsanläggningar för dagvatten.

Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2017-03-31