Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

iWater: Digital övervakning av stadens vattenkvalitet

Vatten
Kemiska ämnen ska identifieras i stadens vatten genom nya digitala lösningar.
Artikel TEMA.3.9.

På vilket sätt kan ny teknik bidra till ett renare vatten i Stockholm? I projektet iWater har Stockholms stad samarbetat med universitet och företag för att hitta nya innovativa digitala lösningar för att övervaka vattenkvaliteten i staden.

iWater har varit en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet har utgjort en av IoT-hubbarna i Stockholm och har varit en del av Digital Demo Stockholm (DDS) som innebär en samverkan mellan offentlig sektor i Stockholm, näringsliv och akademi.

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla en IoT-lösning med AI-baserade analysmetoder för digital övervakning av vatten samt utvärdera hur digital miljöövervakning kan nyttjas för att öka medborgarengagemang gällande vattenrelaterade frågor.

Inom iWater har två olika sensorer testats, en som mäter pH, temperatur, salinitet och konduktivitet samt en som indikerar bakterieförekomst. Med sensorerna har realtidsmätningar utförts i Mälaren utanför Lovö vattenverk samt vid olika punkter inom dricksvattennätet. Sensorerna har kopplats till en framtagen IoT-plattform kallad “iWater Data Pipe”, ett system där data kan hämtas, lagras, bearbetas, analyseras och visualiseras. AI-baserade modeller för maskininlärning har utvecklats för att baserat på mätdata förutspå värden och indikera avvikande vattenkvalitet.

Genom en ökad förståelse för tekniska krav och möjligheter att nyttja sensorer har potentiella tillämpningsområden, nyttor och behov utvärderats. Projektmedverkan har resulterat i en ökad generell kännedom om IoT, plattformar, maskininlärning, säkerhetsfrågor samt möjligheter med olika lösningar.

Projektgruppen har utgjorts av Ericsson, Telia, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholms universitet och Linköpings universitet. Projektet avslutades i december 2021.

Digital Demo Stockholm

iWater-projektet har varit ett delprojekt inom Digital Demo Stockholm, DDS där staden i samverkan med företag och akademi tar fram innovativa lösningar på reella utmaningar i stadens verksamheter. Grundidén är att visa upp nästa generations teknik kopplad till relevant tvärvetenskaplig forskning, utifrån den växande stadens behov och utmaningar.

IoT Sverige

iWater har varit en del av Internet of Things Sverige – IoT Sverige, ett program som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt inom en nationell satsning på strategiska innovationsområden.

Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-04-28