Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

iWater: Digital övervakning av stadens vattenkvalitet

Vatten
Kemiska ämnen ska identifieras i stadens vatten genom nya digitala lösningar.
Artikel TEMA.3.9.

På vilket sätt kan ny teknik bidra till ett renare vatten i Stockholm? Genom projektet iWater samarbetar Stockholms stad med univeristet och ett antal företag för att hitta nya innovativa digitala lösningar för att övervaka vattenkvaliteten i staden.

iWater är del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Det utgör också en av IoT-hubbarna i Stockholm, tillsammans med projektet Connected SRS.

Målet med projektet är att utveckla och installera ett molnbaserat analyssystem för övervakning av vattenkvalitet med hjälp av uppkopplade sensorer. Fysikaliskkemiska parametrar ska kunna mätas i realtid för stadens vatten - från upptagningsområde och genom Mälaren till slutanvändaren, och tillbaka till sjön genom avloppssystemet. Linköpings Univeristet har även tagit fram en sensor för indikation av bakterieförekomst, som ska testas i dricksvattennätet.

Målet med projektet är att tillgängliggöra vattenkvalitetsdata för medborgare och ge dem möjlighet att själva hålla sig uppdaterade om badvattenkvaliteten i staden, att effektivisera vattenprovtagning, att skapa möjligheter för att spåra felkopplingar eller brister i spillvattennätet, samt att skapa ett "early warning" system för kvalitetsmätning av både dricksvatten och badvatten.

Projektet ska bidra till utveckling och komplettering av existerande mätmetoder, till exempel laboratoriemätningar med nya små sensorer med lång livslängd och andra informationskällor som är anslutna via mobilnät, samt molnbaserad datahantering och visualisering i alla nätverksanslutna enheter.

I iWater-projektet deltar Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall, Ericsson, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Telia, Linköpings Universitet och Stockholms Universitet.

Digital Demo Stockholm

iWater-projektet är ett delprojekt inom Digital Demo Stockholm, DDS där staden i samverkan med företag och akademi tar fram innovativa lösningar på reella utmaningar i stadens verksamheter. Grundidén är att visa upp nästa generations teknik kopplad till relevant tvärvetenskaplig forskning, utifrån den växande stadens behov och utmaningar.