Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

LIFE IP Rich Waters: Samarbete för god vattenmiljö

Logotyper Life Rich Waters
Artikel TEMA.3.9.

I projektet LIFE IP Rich Waters deltar Stockholms stad tillsammans med många olika aktörer för att förbättra miljön i sjöar och vattendrag.

Syftet med LIFE IP Rich Waters är att uppnå ett mer effektivt åtgärdsarbete för att kunna genomföra åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt, som innefattar fler än 1200 sjöar, vattendrag och kustvatten i östra Svealand. Det ska också bidra till att EU:s vattendirektiv implementeras i hela Sverige.

Projektets mål är minska mängden näringsämnen och miljögifter, förbättra fiskarnas möjlighet att nå sina lekområden samt att effektivisera och öka takten på åtgärdsarbetet så att åtgärdsprogrammet kan genomföras till fullo.

Rich Waters finansieras av EU:s miljöprogram LIFE. Projektet samlar 35 myndigheter, kommuner, företag, universitet, vattenvårdsförbund och intresseorganisationer för att gemensamt klara målen. Länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndigheten för Norra Östersjön är lokaliserad, koordinerar projektet.

Genom miljöförvaltningen och idrottsförvaltningen deltar Stockholms stad i två delprojekt inom projektets temaområde miljögifter;

  • Samordna mätningar av miljögifter och öka kunskapen kring källorna för olika föroreningar (Miljöförvaltningen)
  • Begränsa användning av giftiga båtbottenfärger (Miljöförvaltningen och Idrottsförvaltningen)