Cykelpassager Citysnittet


Foto: Pär Olsson
Antal cykelpassager över citysnittet
Mätserie Senaste värdet Datum
Rullande femårsvärden  59200 2017
Årsvärden  51400 2017
Indikator TEMA.7.2.3
Senast uppdaterad: 2018-05-24
Kontakt