Citysnittet cykel


Foto: Pär Olsson
Antal passager med cykel över citysnittet.
Mätserie Senaste värdet Datum
Rullande femårsvärden 62000 2016
Årsvärden 61500 2016
Indikator TEMA.7.2.3
Senast uppdaterad: 2017-12-12
Kontakt