Kollektivtrafiken i stadsdelen

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till kollektivtrafik i stadsdelen.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till kollektivtrafik i stadsdelen.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Överlag är stockholmarna nöjda med situationen när det gäller kollektivtrafiken i den egna stadsdelen. Totalt svarar 34 procent att de är mycket nöjda och 42 procent att de ganska nöjda. Ett visst ökat missnöje kan dock urskiljas, sedan undersökningen senast genomfördes 2013.
Indikator TEMA.7.4.5
Senast uppdaterad: 2017-06-07