Kollektivtrafiken i stadsdelen

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till kollektivtrafik i stadsdelen.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till kollektivtrafik i stadsdelen.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.7.4.5
Senast uppdaterad: 2011-06-29