PFOA i fisk

Medelhalter av PFOA i abborre (lever)
Datakälla: Miljöförvaltningens miljögiftsövervakning
Indikator TEMA.3.2.1.3
Senast uppdaterad: 2017-08-30
Kontakt