Bly i sediment

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar. Värdena ska därför inte användas för att bedöma trender inom enskilda vattenområden.

Blyhalter i ytsediment
Färgruta Bällstaån
Datakälla: Rapporter: IVL B1297 (1998), Stockholm Vatten (1999), SGU (2001), IVL B1538 (2003), SGU (2010:17), Länsstyrelsen 2011:19 (2011), JP Konsult (2015:3), NIRAS sedimentprovtagning Brunnsviken (2016) Databas: SLU (1987)

Kommentar

Bällstaån

Provtagning i Bällstaån 1993 genomfördes av Stockholm Vatten AB.
Indikator TEMA.3.3.2.3
Senast uppdaterad: 2017-05-16
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument