Forsån

Forsån
Forsån. Foto: Erik Wijnbladh
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god
Forsån ingår i Tyresåns huvudavrinningsområde och rinner från sjön Magelungen till Drevviken söder om Stockholm. Både i Forsån och i de två angränsande sjöarna är övergödning ett problem och fosforhalterna i vattnet är höga liksom koncentrationerna av flera miljögifter i både vatten och fisk.

Lokalt åtgärdsprogram

Länkar

Vattenområde TEMA.3.3.7
Senast uppdaterad: 2020-12-21
Kontakt