Bly i ytvatten - vattendrag

Ytvattnets innehåll av bly, årsmedianvärden (totalhalt).
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.3.2.6
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Kontakt