Totalkväve, vattendrag

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedianvärden.
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.3.2.2
Senast uppdaterad: 2018-12-09
Kontakt