Totalkväve, vattendrag

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedianvärden.
Mätområde Datum Värde (µg/l)
Bällstaån 1997 1900
Bällstaån 1998 1900
Bällstaån 1999 1700
Bällstaån 2000 1400
Bällstaån 2001 1600
Bällstaån 2002 1400
Bällstaån 2003 1400
Bällstaån 2004 1200
Bällstaån 2005 1100
Bällstaån 2006 1500
Bällstaån 2007 1200
Bällstaån 2008 1600
Bällstaån 2009 1400
Bällstaån 2010 1300
Bällstaån 2011 1500
Bällstaån 2012 1700
Bällstaån 2013 1200
Bällstaån 2014 1200
Bällstaån 2015 1200
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.3.2.2
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Kontakt