Zink i ytvatten - vattendrag

Ytvattnets innehåll av zink, årsmedianvärden (totalhalt).
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.3.2.4
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Ansvarig organisation
Kontakt
Vattenområden Tema