Zink i ytvatten - vattendrag

Ytvattnets innehåll av zink, årsmedianvärden (totalhalt).
Mätområde Datum Värde (µg/l)
Igelbäcken 2001 16
Igelbäcken 2004 6,5
Igelbäcken 2005 7,0
Igelbäcken 2006 5,0
Igelbäcken 2007 4,2
Igelbäcken 2010 3,0
Igelbäcken 2011 7,3
Igelbäcken 2012 6,8
Igelbäcken 2013 4,6
Igelbäcken 2014 7,1
Igelbäcken 2015 5,9
Igelbäcken 2016 4,9
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.3.1.6
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Ansvarig organisation
Kontakt
Vattenområden Tema