Norrström

Norrström
Foto: Karin Neuhaus
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår

Norrström är det vattendrag som flödar mellan Riksbron och Strömbron och förbinder Riddarfjärden med Strömmen. Vid Helgeandsholmen delar sig Norrström i två fåror som har var sin barriär för att reglera vattenflödet. I den södra fåran, Stallkanalen hålls flödet tillbaks, och det är via den norra fåran de större flödena kan ses som vid Norrbro bildar små forsar.

Det finns ett 30-tal olika fiskarter i Norrström, vilket gör den till det artrikaste fiskevattnet i stockholmsregionen. Sedan 1970-talet har en aktiv fiskevård bedrivits och lax och havsöring har planterats ut.

Vattenområde TEMA.3.3.6
Senast uppdaterad: 2018-03-15