Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Övriga utsläpp av metan och lustgas

Indikator TEMA.1.1.18

Utsläpp av metan och lustgas från avloppsreningsprocessen samt läckage från gasnätet ingår inte i systemgränserna för stadens utsläppsberäkningar. Utsläppen är dock betydande och arbete pågår för att minska även dessa utsläpp.

Utsläpp av metan och lustgas från avloppsreningsprocessen samt läckage från gasnätet.

Datakälla: Utsläppsdata hämtas från Stockholm Vatten och Avfall samt Gasnätet Stockholms miljörapporter. För utsläppen från avloppsreningsprocessen inkluderas utsläpp från hela SVOAs verksamhet oavsett om det sker utanför stadens geografiska gränser.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2020.
Senaste värdet:
69 kton CO2e (2022).
Utgångsvärde:
65 kton CO2e (2020).

Kommentar

Stockholm Vatten och Avfall arbetar för att minska utsläpp av metan och lustgas vid avloppsreningsprocessen. Exempelvis genom reningsutrustning som renar metan i frånluften vid Bromma och Henriksdals reningsverk. För att minska lustgasbildningen utvärderas olika processinställningar. Ökade metanutsläpp under 2022 beror på driftproblem.

Gasnätet Stockholm arbetar succesivt med att minska läckaget av metan från ledningsnätet. De senaste 10 åren har utsläppen från nätläckage mer än halverats. Sedan 2017 har dock utsläppen varit relativt konstanta.