Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Övriga utsläpp av metan och lustgas

Indikator TEMA.1.1.18

Utsläpp av metan och lustgas från avloppsreningsprocessen samt läckage från gasnätet ingår inte i systemgränserna för stadens utsläppsberäkningar. Utsläppen är dock betydande och arbete pågår för att minska även dessa utsläpp.

Utsläpp av metan och lustgas från avloppsreningsprocessen samt läckage från gasnätet.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2017.
Senaste värdet:
61 kton CO2e (2021).
Utgångsvärde:
53 kton CO2e (2017).

Kommentar

Stockholm Vatten och Avfall arbetar för att minska utsläpp av metan och lustgas vid avloppsreningsprocessen. Exempelvis genom reningsutrustning som renar metan i frånluften vid Bromma och Henriksdals reningsverk. För att minska lustgasbildningen utvärderas olika processinställningar.

Gasnätet Stockholm AB arbetar succesivt med att minska läckaget av metan från ledningsnätet. De senaste 10 åren har utsläppen från nätläckage mer än halverats.