Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växthusgasutsläpp från tjänsteresor med flyg

Indikator TEMA.1.1.20

Indikatorn avser direkta utsläpp av koldioxid från de tjänsteresor med flyg som genomförs av stadens personal. Beräknade utsläpp hämtas från kommunens upphandlade resebyrå i samband med intern kompensation för utsläppen från stadens flygresor.

Växthusgasutsläpp från Stockholms stads tjänsteresor med flyg

Datakälla: Upphandlad resebyrå
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017.
Senaste värdet:
458 ton (2022).
Utgångsvärde:
1342 ton (2017).
Mål:
960 ton (2023).

Kommentar

Under åren 2020 och 2021 var utsläppen från Stockholms stads tjänsteresor med flyg låga på grund av den pågående pandemin. Under år 2022 ökade utsläppen till 458 ton koldioxidekvivalenter. Detta är dock knappt hälften jämfört med målet för år 2023 som är 960 ton. Att utsläppen är fortsatt låga kan förklaras av att digitala arbetssätt med resfria möten etablerats under pandemin och att detta gett bestående effekter på resandet.

Uppdaterad: 2023-09-21