Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utsläpp av växthusgaser inom stadens organisation

Bild av rök från Högdalenverkets skorsten
Foto: Igor Matejic
Indikator TEMA.1.1.17

Stockholms stads organisation ska vara fossilfri 2030 inom samma systemgränser som stadens övriga utsläppsmål. Dessa systemgränser omfattar utsläpp från energi för uppvärmning, användning av el och gas samt utsläpp från stadens egna och leasade fordon. Målet till 2023 är att utsläppen ska ha minskat till 105 000 ton.

Utsläpp av växthusgaser från stadens organisation inom sektorerna uppvärmning, el- och gasanvändning samt transporter.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018.
Senaste värdet:
123 kton CO2e (2021).
Utgångsvärde:
149 kton CO2e (2018).
Mål 2023:
105 kton CO2e (2023).
Mål 2030:
0 kton CO2e (2030).

Kommentar

Utsläppen från stadens organisation beräknas 2021 till cirka 123 000 ton CO2e. El- samt fjärrvärmeanvändning står för den största delen av utsläppen. Jämfört med 2020 har utsläppen ökat något.