Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till parker och natur

Indikator TEMA.4.4.3

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin stadsdel.

Andel invånare som är nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin stadsdel

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Hela Stockholm

2004

86

1

Hela Stockholm

2007

86

2

Hela Stockholm

2010

84

3

Hela Stockholm

2013

85

4

Hela Stockholm

2016

84

5

Bromma

2004

90

6

Bromma

2007

91

7

Bromma

2010

87

8

Bromma

2013

88

9

Enskede-Årsta-Vantör

2004

79

10

Enskede-Årsta-Vantör

2007

77

11

Enskede-Årsta-Vantör

2010

79

12

Enskede-Årsta-Vantör

2013

75

13

Farsta

2004

85

14

Farsta

2007

87

15

Farsta

2010

83

16

Farsta

2013

86

17

Hägersten-Liljeholmen

2004

90

18

Hägersten-Liljeholmen

2007

88

19

Hägersten-Liljeholmen

2010

87

20

Hägersten-Liljeholmen

2013

80

21

Hässelby-Vällingby

2004

90

22

Hässelby-Vällingby

2007

87

23

Hässelby-Vällingby

2010

87

24

Hässelby-Vällingby

2013

85

25

Kungsholmen

2004

92

26

Kungsholmen

2007

91

27

Kungsholmen

2010

89

28

Kungsholmen

2013

92

29

Norrmalm

2004

83

30

Norrmalm

2007

90

31

Norrmalm

2010

83

32

Norrmalm

2013

91

33

Rinkeby-Kista

2004

76

34

Rinkeby-Kista

2007

73

35

Rinkeby-Kista

2010

78

36

Rinkeby-Kista

2013

76

37

Skarpnäck

2004

91

38

Skarpnäck

2007

94

39

Skarpnäck

2010

92

40

Skarpnäck

2013

96

41

Skärholmen

2004

89

42

Skärholmen

2007

85

43

Skärholmen

2010

78

44

Skärholmen

2013

83

45

Spånga-Tensta

2004

65

46

Spånga-Tensta

2007

71

47

Spånga-Tensta

2010

69

48

Spånga-Tensta

2013

70

49

Södermalm

2004

84

50

Södermalm

2007

85

51

Södermalm

2010

81

52

Södermalm

2013

82

53

Älvsjö

2004

87

54

Älvsjö

2007

79

55

Älvsjö

2010

80

56

Älvsjö

2013

76

57

Östermalm

2004

95

58

Östermalm

2007

95

59

Östermalm

2010

96

60

Östermalm

2013

98

Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholmarna har ett utbrett intresse för att vistas utomhus i parker och naturområden. Under sommaren beger sig drygt 60 procent av stockholmarna dagligen eller flera gånger varje vecka ut i stadens parker och naturområden.
En majoritet av stockholmarna, drygt 80 procent, uppger att de är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parker och natur i den egna stadsdelen. Det gäller såväl i ytterområdena som i innerstaden. Tillgänglighet och avstånd till grönområden är avgörande för hur ofta de besöks.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm.

Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-05-16