Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till strandbad

Indikator TEMA.4.4.5

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till strandbad i sin stadsdel.

Andel invånare som är nöjda med tillgången till strandbad i sin stadsdel

Rad-id Stadsdel Senaste värdet (%) Datum

0

Hässelby-Vällingby

 86

2013

1

Bromma

 82

2013

2

Skärholmen

 78

2013

3

Kungsholmen

 73

2013

4

Skarpnäck

 66

2013

5

Farsta

 65

2013

6

Hägersten-Liljeholmen

 61

2013

7

Södermalm

 55

2013

8

Älvsjö

 55

2013

9

Hela Stockholm

 50

2016

10

Spånga-Tensta

 38

2013

11

Norrmalm

 31

2013

12

Rinkeby-Kista

 28

2013

13

Enskede-Årsta-Vantör

 26

2013

14

Östermalm

 19

2013

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Tillgänglighet och avstånd är avgörande för hur ofta naturområden besöks. Bostadsnära bad nyttjas mest. Boende i stadsdelsområden i direkt anslutning till Mälaren upplever en god tillgång till strandbad medan boende i stadsdelsområden som Norrmalm, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Enskede-Årsta-Vantör rankar tillgången lägre.

I Stockholms stad finns 30 st officiella strandbad. Sex nya badplatser har tillkommit sedan frågan introducerades. Strandbaden är i allmänhet lätta att nå för gående och cyklister och med kollektivtrafik. Allt fler badar vid strandbaden.

Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-05-16