Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till strandbad

Indikator TEMA.4.4.5

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till strandbad i sin stadsdel.

Andel invånare som är nöjda med tillgången till strandbad i sin stadsdel

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Hela Stockholm

2007

44

1

Hela Stockholm

2010

48

2

Hela Stockholm

2013

53

3

Hela Stockholm

2016

50

4

Bromma

2007

73

5

Bromma

2010

75

6

Bromma

2013

82

7

Enskede-Årsta-Vantör

2007

13

8

Enskede-Årsta-Vantör

2010

17

9

Enskede-Årsta-Vantör

2013

26

10

Farsta

2007

60

11

Farsta

2010

63

12

Farsta

2013

65

13

Hägersten-Liljeholmen

2007

54

14

Hägersten-Liljeholmen

2010

65

15

Hägersten-Liljeholmen

2013

61

16

Hässelby-Vällingby

2007

85

17

Hässelby-Vällingby

2010

85

18

Hässelby-Vällingby

2013

86

19

Kungsholmen

2007

70

20

Kungsholmen

2010

73

21

Kungsholmen

2013

73

22

Norrmalm

2007

21

23

Norrmalm

2010

17

24

Norrmalm

2013

31

25

Rinkeby-Kista

2007

14

26

Rinkeby-Kista

2010

26

27

Rinkeby-Kista

2013

28

28

Skarpnäck

2007

57

29

Skarpnäck

2010

55

30

Skarpnäck

2013

66

31

Skärholmen

2007

82

32

Skärholmen

2010

77

33

Skärholmen

2013

78

34

Spånga-Tensta

2007

30

35

Spånga-Tensta

2010

36

36

Spånga-Tensta

2013

38

37

Södermalm

2007

36

38

Södermalm

2010

51

39

Södermalm

2013

55

40

Älvsjö

2007

36

41

Älvsjö

2010

37

42

Älvsjö

2013

55

43

Östermalm

2007

16

44

Östermalm

2010

14

45

Östermalm

2013

19

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Tillgänglighet och avstånd är avgörande för hur ofta naturområden besöks. Bostadsnära bad nyttjas mest. Boende i stadsdelsområden i direkt anslutning till Mälaren upplever en god tillgång till strandbad medan boende i stadsdelsområden som Norrmalm, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Enskede-Årsta-Vantör rankar tillgången lägre.

I Stockholms stad finns 30 st officiella strandbad. Sex nya badplatser har tillkommit sedan frågan introducerades. Strandbaden är i allmänhet lätta att nå för gående och cyklister och med kollektivtrafik. Allt fler badar vid strandbaden.

Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-05-16