Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vistelse i park eller naturområde

Diagram TEMA.4.4.4

Ur folkhälsoperspektiv är det positivt om de grönområden som finns används regelbundet av invånarna. Det är också ett mått på kvaliteten i områdena. Nyckeltalet visar omfattningen av stockholmarnas besök i parker och naturområden i närheten av sitt bostadsområde.

Andel stockholmare som vistas i park/naturområde nära bostaden mer än en gång i veckan under sommarhalvåret

Rad-id Stadsdel Senaste värdet (%) Datum

0

Kungsholmen

 75

2013

1

Södermalm

 74

2013

2

Östermalm

 72

2013

3

Skarpnäck

 68

2013

4

Bromma

 67

2013

5

Norrmalm

 62

2013

6

Hägersten-Liljeholmen

 60

2013

7

Hela Stockholm

 59

2016

8

Älvsjö

 58

2013

9

Farsta

 56

2013

10

Hässelby-Vällingby

 55

2013

11

Rinkeby-Kista

 51

2013

12

Enskede-Årsta-Vantör

 51

2013

13

Skärholmen

 50

2013

14

Spånga-Tensta

 43

2013

Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholmarna har ett utbrett intresse för att vistas utomhus i parker och naturområden. Under sommaren beger sig knappt 60 procent av stockholmarna dagligen eller flera gånger varje vecka ut i stadens parker och naturområden.

En stor majoritet av stockholmarna, drygt 80 procent, uppger att de är nöjda med tillgången till parker och natur i den egna stadsdelen. Det gäller såväl i ytterområdena som i innerstaden.

Tillgänglighet och avstånd till park- och naturområden är avgörande för hur ofta de besöks.

Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-05-16