Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vistelse i park eller naturområde

Diagram TEMA.4.4.4

Ur folkhälsoperspektiv är det positivt om de grönområden som finns används regelbundet av invånarna. Det är också ett mått på kvaliteten i områdena. Nyckeltalet visar omfattningen av stockholmarnas besök i parker och naturområden i närheten av sitt bostadsområde.

Andel stockholmare som vistas i park/naturområde nära bostaden mer än en gång i veckan under sommarhalvåret

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Hela Stockholm

2004

52

1

Hela Stockholm

2007

57

2

Hela Stockholm

2010

61

3

Hela Stockholm

2013

62

4

Hela Stockholm

2016

59

5

Bromma

2004

58

6

Bromma

2007

64

7

Bromma

2010

64

8

Bromma

2013

67

9

Enskede-Årsta-Vantör

2004

43

10

Enskede-Årsta-Vantör

2007

46

11

Enskede-Årsta-Vantör

2010

51

12

Enskede-Årsta-Vantör

2013

51

13

Farsta

2004

51

14

Farsta

2007

50

15

Farsta

2010

52

16

Farsta

2013

56

17

Hägersten-Liljeholmen

2004

56

18

Hägersten-Liljeholmen

2007

55

19

Hägersten-Liljeholmen

2010

59

20

Hägersten-Liljeholmen

2013

60

21

Hässelby-Vällingby

2004

50

22

Hässelby-Vällingby

2007

55

23

Hässelby-Vällingby

2010

52

24

Hässelby-Vällingby

2013

55

25

Kungsholmen

2004

61

26

Kungsholmen

2007

71

27

Kungsholmen

2010

66

28

Kungsholmen

2013

75

29

Norrmalm

2004

42

30

Norrmalm

2007

56

31

Norrmalm

2010

57

32

Norrmalm

2013

62

33

Rinkeby-Kista

2004

50

34

Rinkeby-Kista

2007

49

35

Rinkeby-Kista

2010

52

36

Rinkeby-Kista

2013

51

37

Skarpnäck

2004

55

38

Skarpnäck

2007

58

39

Skarpnäck

2010

63

40

Skarpnäck

2013

68

41

Skärholmen

2004

55

42

Skärholmen

2007

57

43

Skärholmen

2010

56

44

Skärholmen

2013

50

45

Spånga-Tensta

2004

42

46

Spånga-Tensta

2007

39

47

Spånga-Tensta

2010

49

48

Spånga-Tensta

2013

43

49

Södermalm

2004

53

50

Södermalm

2007

61

51

Södermalm

2010

72

52

Södermalm

2013

74

53

Älvsjö

2004

48

54

Älvsjö

2007

50

55

Älvsjö

2010

56

56

Älvsjö

2013

58

57

Östermalm

2004

65

58

Östermalm

2007

70

59

Östermalm

2010

77

60

Östermalm

2013

72

Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholmarna har ett utbrett intresse för att vistas utomhus i parker och naturområden. Under sommaren beger sig knappt 60 procent av stockholmarna dagligen eller flera gånger varje vecka ut i stadens parker och naturområden.

En stor majoritet av stockholmarna, drygt 80 procent, uppger att de är nöjda med tillgången till parker och natur i den egna stadsdelen. Det gäller såväl i ytterområdena som i innerstaden.

Tillgänglighet och avstånd till park- och naturområden är avgörande för hur ofta de besöks.

Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-05-16