Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturreservatsbildning för Hagsätraskogen

Hällmark med äldre tallskog i Hagsätraskogens naturreservat.
Hällmarktallskog i Hagsätraskogens naturreservat
Åtgärd TEMA.4.2.12

Den 14 juni 2021 bildades Hagsätraskogens naturreservat. Det nya reservatet är 31 hektar stort och ligger i anslutning till Älvsjöskogens naturreservat och inte långt ifrån Rågsveds naturreservat.

Syftet med naturreservat är att skydda rekreationsvärden, biologisk mångfald och historiska spår i Hagsätraskogen.

Den storstadsnära naturen är en viktig del av Stockholms gröna infrastruktur och genom att inrätta reservatet skapas ett nära 200 hektar stort sammanhängande naturområde till glädje för såväl boende i området samt växter och djur.

I reservatet finns en rad skyddsvärda arter som är knutna till äldre ekar, grov äldre barrskog, värdefulla våtmarker och öppna gräsmarker.

I dagsläget finns ingen passage eller gångbro över järnvägen som skiljer Hagsätraskogens- och Älvsjöskogens naturreservat åt. En ekodukt planeras och när den är på plats kan även större vilda djur förflytta sig mellan reservaten på ett säkert sätt.

Det var under 2016 som exploateringsnämnden fick i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden upprätta ett förslag till naturreservat för Hagsätraskogen, i uppdraget kallat "östra delen av Älvsjöskogen". Förslaget togs fram i samarbete mellan exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och i samspel med projektet Fokus Hagsätra Rågsved.

Beslut om att inrätta naturreservatet fattades sedan av kommunfullmäktige och Hagsätraskogen är därmed Stockholms stads tolfte naturreservat.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Aktör
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
Uppdaterad: 2021-08-25