Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel godkända badvattenprover per badplats

Person som dyker från en klippa
Långholmens klippbad vid Riddarfjärden. Foto Henrik Trygg
Indikator TEMA.3.4.3

Badvattnet vid stadens 33 offentliga badplatser kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen. 18 av Stockholms offentliga badplatser klassas som EU-bad på grund av att de i genomsnitt har fler än 200 badande per dag.

Två olika typer av bakterier analyseras. Dessa indikerar om det skett någon form av förorening av vattnet, till exempel ett avloppsutsläpp. Utifrån bakteriehalt klassas vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Ett badvattenprov som klassas som tjänligt, eller tjänligt med anmärkning, räknas som ett godkänt prov. Nedan visas andelen godkända prover per badplats.

Andel godkända prover per badplats

Rad-id Badplats Senaste värdet (%) Datum

0

Ekhagens bad

 100

2023

1

Farsta strandbad

 100

2023

2

Flatenbadet, allmänna

 100

2023

3

Flatenbadet, barnbadet

 100

2023

4

Fredhällsbadet

 100

2023

5

Gröndals Brygga (Ormberget)

 100

2023

6

Herrängens brygga

 100

2023

7

Hässelby allmänna bad

 100

2023

8

Hökarängsbadet

 100

2023

9

Lilla Essingenbadet

 100

2021

10

Långsjöbadet

 100

2023

11

Lövstabadet

 100

2023

12

Tanto strandbad

 100

2023

13

Trekantsbadet

 100

2023

14

Solviksbadet

 100

2023

15

Örnberget (Hägerstenshamnen)

 100

2023

16

Stora Essingenbadet

 89

2023

17

Vinterviksbadet

 89

2023

18

Kristinebergs strand

 89

2023

19

Långholmens klippbad

 89

2023

20

Skrubba strandbad

 88

2023

21

Mälarhöjdsbadet

 85

2023

22

Sätra strandbad

 83

2023

23

Brunnsviksbadet

 83

2023

24

Sköndalsbadet

 80

2023

25

Kaananbadet

 78

2023

26

Långholmens strandbad

 73

2023

27

Hässelby strandbad

 73

2023

28

Minnebergsbadet

 73

2023

29

Smedsuddsbadet

 69

2023

30

Johannesdalsbadet

 67

2023

31

Maltesholmsbadet

 56

2023

32

Ängbybadet

 52

2023

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Av de 369 prover som togs vid stadens offentliga badplatser år 2023 visade 83 procent av proverna att vattnet antingen var tjänligt eller tjänligt med anmärkning. År 2022 var motsvarande andel 86 procent vilket innebär att något fler badplatser hade prover som visade på otjänligt badvatten år 2023 jämfört med 2022. År 2023 visade 58 procent av proverna att vattnet var tjänligt, 25 procent av proverna visade tjänligt med anmärkning och 17 procent av proverna visade att vattnet var otjänligt.

En del avvikelser förekommer från år till år beroende på väderleken under badsäsongen och badplatsens läge. Mycket nederbörd och föroreningar som rinner ner i vattnet med regnvatten kan påverka badvattenkvaliteten negativt. Vid mycket kraftigt regn förekommer så kallad bräddning av blandat dag- och avloppsvatten. Vid ett antal strandbad finns bräddavloppen i närheten av stranden. En annan orsak som kan påverka badvattenkvaliteten är sjöfåglar som i större antal kan uppehålla sig på stadens badplatser under sommaren.

Tema