Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel tjänliga badvattenprover totalt

Badstrand vid sjön Flaten
Flatenbadet. Foto: Stefan Bohlin
Indikator TEMA.3.4.4

Badvattnet vid stadens offentliga strandbad kontrolleras regelbundet av Miljöförvaltningen. 24 av Stockholms strandbad klassas som EU-bad på grund av att de i genomsnitt har fler än 200 badande per dag.

Två olika typer av bakterier analyseras. Dessa indikerar om det skett någon form av förorening av vattnet, till exempel ett avloppsutsläpp. Utifrån bakteriehalt klassas vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Andel badvattenprover med tjänligt, tjänligt med anmärkning respektive otjänligt resultat.

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten
Senaste värdet:
57,7 % (2023).
Utgångsvärde:
82,7 % (2000).

Kommentar

Andelen tjänliga badvattenprover har minskat något de senaste åren. Denna trend fortsatte år 2023 då 58 procent av badvattenproverna visade att vattnet var tjänligt. 17 procent av proven visade däremot att vattnet var otjänligt vilket är den högsta andel som uppnåtts under hela mätperioden. Resterande 25 procent gav resultatet tjänligt med anmärkning.

Tema