Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Badvattenklassificering per bad

Badstrand vid sjön Flaten
Flatenbadet. Foto: Stefan Bohlin
Indikator TEMA.3.4.2

Kvalitetsklasserna beräknas utifrån de senaste fyra årens badvattenprovtagning. Därför kan det ta tid innan försämringar eller förbättringar märks i klassificeringen.

Vid de större strandbaden finns två provtagningsplatser. För dessa bad redovisas klassningen för den provpunkt med sämst värden.

Klassificering baserad på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

Rad-id Badplats Senaste värdet Datum

0

Farsta strandbad

Utmärkt kvalitet

2022

1

Flatenbadet, allmänna

Utmärkt kvalitet

2022

2

Flatenbadet, barnbadet

Utmärkt kvalitet

2022

3

Fredhällsbadet

Utmärkt kvalitet

2022

4

Gröndals Brygga (Ormberget)

Utmärkt kvalitet

2022

5

Hässelby allmänna bad

Utmärkt kvalitet

2022

6

Brunnsviksbadet

Utmärkt kvalitet

2022

7

Hökarängsbadet

Utmärkt kvalitet

2022

8

Kristinebergs strand

Utmärkt kvalitet

2022

9

Lilla Essingenbadet

Utmärkt kvalitet

2021

10

Långsjöbadet

Utmärkt kvalitet

2022

11

Lövstabadet

Utmärkt kvalitet

2022

12

Skrubba strandbad

Utmärkt kvalitet

2022

13

Solviksbadet

Utmärkt kvalitet

2022

14

Stora Essingenbadet

Utmärkt kvalitet

2022

15

Tanto strandbad

Utmärkt kvalitet

2022

16

Trekantsbadet

Utmärkt kvalitet

2022

17

Örnberget (Hägerstenshamnen)

Utmärkt kvalitet

2022

18

Sköndalsbadet

Bra kvalitet

2022

19

Minnebergsbadet

Bra kvalitet

2022

20

Mälarhöjdsbadet

Bra kvalitet

2022

21

Långholmens klippbad

Bra kvalitet

2022

22

Johannesdalsbadet

Bra kvalitet

2022

23

Ekhagens bad

Tillfredställande kvalitet

2022

24

Hässelby strandbad

Tillfredställande kvalitet

2022

25

Kaananbadet

Dålig kvalitet

2022

26

Långholmens strandbad

Dålig kvalitet

2022

27

Maltesholmsbadet

Dålig kvalitet

2022

28

Smedsuddsbadet

Dålig kvalitet

2022

29

Sätra strandbad

Dålig kvalitet

2022

30

Ängbybadet

Dålig kvalitet

2022

Datakälla: badplatsen.smittskyddsinstitutet.se

Kommentar

Antalet badplatser med klassificeringen dålig kvalitet ökade från tre till sex mellan år 2021 och 2022. De som år 2022 klassats med dålig kvalitet var Maltesholmsbadet (östra), Smedsuddsbadet (östra), Sätra Strandbad (norra), Kanaaanbadet (östra), Långholmens strandbad samt Ängbybadet (östra).

Lilla Essingenbadet har varit stängt på grund av byggnationer i området och saknar klassificering år 2022.

Faktorer som kan påverka badvattnet negativt är kraftig nederbörd och föroreningar som rinner ner i vattnet med regnvatten. Vid mycket kraftigt regn förekommer så kallad bräddning av blandat dag- och avloppsvatten. En annan orsak som kan påverka badvattenkvaliteten är sjöfåglar som i större antal kan uppehålla sig på stadens badstränder under sommaren.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Utmärkt kvalitet

1

 Bra kvalitet

2

 Tillfredställande kvalitet

3

 Dålig kvalitet

Tema