Vatten

Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten är hårt belastade av mänsklig aktivitet. Stockholms stad genomför nu ett omfattande arbete med att förbättra vattenkvaliteten i alla stadens 23 vattenförekomster. Senast 2027 ska Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten uppnå god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv. Här kan du följa resultatet av arbetet.

Det finns mycket vi kan göra tillsammans för att hålla våra sjöar friska och rena. Läs mer om projektet Sjöeffekten.

Tema TEMA.3
Senast uppdaterad: 2019-02-15
Kontakt

Artiklar