Miljögifter i bottensediment

Provtagning av bottensediment
Provtagning av bottensediment. Foto: Per Jonsson
I sedimenten följs tillstånd samt trender i belastning av miljögifter i stadens vattenområden upp. Det ger viktig information om påverkan av miljöföroreningar från aktiviteter i samhället.
I de översta centimetrarna av sedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Djupsedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv och, i jämförelse med ytligare sediment, för att se trender i utsläppen över tiden.
Alla vattenområden
Mål

Indikatorer

BDE209 i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.13 BDE 209 i ytsediment

Bly i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.5 Blyhalter i ytsediment

DEHP i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.11 DEHP i ytsediment

Kadmium i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.2 Kadmiumhalt i ytsediment

Koppar i sediment

IndikatorTEMA.3.6.2.1 Kopparhalt i ytsediment