Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fossil energi för vägtransporter

Indikator TEMA.1.1.16

Stockholms stad har som mål att vara fossilfritt 2040. I diagrammet visas den kvarvarande andelen fossil energi utifrån levererad mängd drivmedel till vägtrafiken i Stockholms län.

Andel fossil energi för vägtransporter i länet.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Fossil energi

2016

73

1

Fossil energi

2017

70

2

Fossil energi

2018

69

3

Fossil energi

2019

62

4

Fossil energi

2020

70

5

Förnybar energi

2016

27

6

Förnybar energi

2017

30

7

Förnybar energi

2018

31

8

Förnybar energi

2019

38

9

Förnybar energi

2020

30

Kommentar

Transportsektorn är den största utmaningen för att nå fossilfrihet i Stockholm. Andelen förnybart i drivmedel till vägtrafiken har ökat de senaste tio åren där Stockholms län haft en betydligt högre andel förnybart än övriga Sverige. Under 2020 minskade dock andelen förnybart pga. av omfördelning av förnybara drivmedel i Sverige. Stockholm har tidigare tagit emot en proportionellt större andel förnybart drivmedel än det nationella snittet.

Utöver vägtransporter används även fossila bränslen till arbetsmaskiner och sjöfart samt flygtrafik. Inom dessa sektorer är det än så länge en mycket begränsad andel förnybart bränsle.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-16